Overig

Hoe werkt het inkomensafhankelijke huurbeleid bij de Alliantie?

Huurwoningen met een huurprijs tot en met € 710,68 worden sociale huurwoningen genoemd. Voor deze woningen worden door de Europe Unie en de Nederlandse overheid de regels vastgesteld. In principe kunnen alleen huishoudens met een inkomen tot en met € 36.798,- reageren op deze woningen. Daarnaast heeft de Alliantie er voor gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheid om ook huishoudens met een inkomen tot en met € 41.056,- in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning.

Huurwoningen met een huurprijs boven € 710,68 worden vrije sectorhuurwoningen genoemd. Toewijzing van deze woningen is niet gebonden aan regels van de overheid.

Het huurbeleid van de Alliantie
De Alliantie maakt zich sterk voor goede en betaalbare woningen voor iedereen die aangewezen is op een sociale huurwoning. Maar wat voor de één nog net betaalbaar is, is voor de ander onbetaalbaar. Mensen met een smalle beurs geven we daarom extra korting op de maximale huurprijs van alle sociale huurwoningen. De hoogte van de korting is afhankelijk van het inkomen van een huishouden.

Wat zijn de pluspunten hiervan?
Het inkomensafhankelijke huurbeleid heeft twee belangrijke pluspunten:
In de huurprijs van een woning komt de kwaliteit tot uitdrukking; een grotere woning is duurder dan een kleinere woning.
De korting die wij geven op een woning komt terecht bij de mensen die dat het meest nodig hebben.
Hoe werkt het inkomensafhankelijke huurbeleid bij de Alliantie?
Voor alle sociale huurwoningen geldt dat het inkomen van een huishouden niet hoger mag zijn dan € 41.056 (prijspeil 2017). Iedereen die aan deze inkomensvoorwaarde voldoet mag op het aanbod van sociale huurwoningen reageren.

De Alliantie biedt al haar sociale huurwoningen aan voor 90% van de maximaal toegestane huurprijs. Bij toewijzing van een woning wordt door de Alliantie berekend welke aanvangshuurprijs bij het inkomen hoort. In de Woningwet is namelijk vastgelegd welke huurprijs(grens) bij welk huishoudens is toegestaan. Zie onderstaand overzicht:

Inkomensgrens_2016-2017.jpg

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen wordt het inkomen altijd getoetst op basis van Europese regelgeving. Het resultaat van deze toets bepaalt welke huurprijs een toekomstige huurder gaat betalen.

Verdere informatie over het huren van een woning kunt u vinden in de woningadvertenties op de website van WoningNet.