Meedoen en samenwerken

Wat is een bewonerscommissie? Wat is een bewonerscommissie?

We willen graag samenwerken met huurders. Ook merken we dat huurders het fijn vinden zelf iets te doen voor hun woning of buurt. Een bewonerscommissie bestaat uit bewoners die het leuk en belangrijk vinden om met ons het gesprek aan te gaan. Ze praten met ons namens een buurt, of een (paar) woongebouwen.

De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is met de corporatie te overleggen hoe woonzaken worden geregeld zoals het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de huurprijzen van het complex. We maken daar afspraken over. 

We vinden overleg met onze huurders heel belangrijk. We werken ook samen met huurdersorganisaties en huurderspanels.


Wat is een huurdersorganisatie? Wat is een huurdersorganisatie?

Een huurdersorganisatie komt op voor de huurders van een corporatie. Huurdersorganisaties houden zich bezig met dezelfde onderwerpen bezig als corporaties, maar kijken dan vooral naar wat de huurder eraan heeft. Onderwerpen waarover we overleggen zijn bijvoorbeeld afspraken tussen huurders, corporatie en gemeente, de jaarlijkse huuraanpassing, en onderhouds- en renovatieprojecten van de corporatie.

Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA) praat met ons namens huurders van de Alliantie. Dat heeft invloed op wat wij doen en besluiten. De HBVA is er voor jou als huurder, zodat jij prettig kan wonen.  

Je kan als huurder gratis lid worden van de HBVA in je regio. Als lid mag je meepraten bij de algemene ledenvergaderingen en word je op de hoogte gehouden van belangrijke (huurders)zaken. Ook kan je bestuurslid of deelnemer van een werkgroep worden. Op www.hbva.nl vind je meer informatie. 

HBVA per regio: 

We vinden overleg met onze huurders heel belangrijk. We werken ook samen met bewonerscommissies en huurderspanels.

Wat is een huurderspanel? Wat is een huurderspanel?

We vinden het prettig als huurders betrokken zijn. En we merken dat huurders het fijn vinden zelf een bijdrage te leveren aan hun woning of buurt. Overleg met bewoners vinden wij belangrijk. Daarom hebben we een huurderspanel: we vragen huurders naar hun mening over allerlei onderwerpen, zoals onze dienstverlening of nieuwsbrief. Huurders vinden het vaak fijn om mee te praten. En voor ons leveren de panels belangrijke informatie op!

Wil je met ons meedenken? Dat kan! Schrijf je in voor het huurderspanel van de Alliantie. Je ontvangt dan een paar keer per jaar een uitnodiging om via een online enquête of (kleine) bijeenkomst je mening te geven over verschillende onderwerpen. Je bepaalt zelf wanneer je wel of niet aan een onderzoek meedoet. 


Wat kan ik zelf doen? Wat kan ik zelf doen?

Als bewoner kan je zelf ook van alles doen om bij te dragen aan een nog fijnere leefomgeving. Dat kan bijvoorbeeld door met ons samen te werken, we noemen dit bewonersparticipatie. Je kan meedoen op verschillende gebieden: schoon, groen, technisch onderhoud, en participatie. 

We beginnen met het schoon houden van je omgeving. Je kan  meehelpen op welke manier je wil: van schoonmakersbriefjes aftekenen tot zelf aan de slag.

Lijkt het je leuk om met ons samen te werken? Neem contact op met je gebiedscoördinator.