Medehuurder/Inwoning

Welke criteria hanteert de gemeente zoal betreffende mantelzorg?

  1. Er is sprake van mantelzorg: minimaal 8 uur per week voor een minimum van 3 maanden
  2. Het inkomen van het huishouden is niet hoger dan de Europese inkomensgrens (actuele grens uit kennisbank halen)
  3. U woont in een zelfstandige voor permanente bewoning bestemde woonruimte (dus geen tijdelijke huurwoning)
  4. De aard van de zorg vraagt om de nabijheid van een mantelzorger
  5. U bent niet in staat om zelfstandig het woonprobleem op te lossen
  6. Voorliggende voorzieningen in Amsterdam of elders zijn benut
  7. Bij woningtoewijzing in Amsterdam moet een andere woning (meestal buiten Amsterdam) worden opgezegd
  8. U bent in staat om in uw bestaan en in de kosten van bewoning van zelfstandige woonruimte te voorzien.