Medehuurder/Inwoning

Wat verstaat de Alliantie onder mantelzorg?

Mantelzorg is zorg die langdurig, onbetaald, niet-beroepsmatig en vanuit een persoonlijke betrokkenheid wordt verleend aan een naaste. Het kan gaan om iemand met een (chronische) ziekte, en/of een lichamelijke, psychische of psychiatrische aandoening.