Medehuurder/Inwoning

Ik woon in bij mijn moeder. Ik ben haar mantelzorger en wil daarom graag medehuurder worden. Is dit mogelijk?

De Alliantie verleent geen medehuurderschap aan inwonende kinderen. We gaan ervan uit dat kinderen altijd zelfstandig en actief op zoek gaan naar woonruimte voor zichzelf. Dit begint met een inschrijving bij Woningnet zodat u, als er een moment komt waarop u de woning verlaat, voldoende rechten heeft opgebouwd.