Medehuurder/Inwoning

Hoe vraag ik medehuurderschap aan in verband met mantelzorg?

Op zichzelf is mantelzorg geen reden om medehuurderschap te verlenen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen maken wij hierop een uitzondering.

De aanvraag medehuurderschap wordt in verband met mantelzorg wordt sowieso afgewezen als:

  • de aanvraag wordt ingediend voor een persoon die al in de woning woont
  • de persoon voor wie medehuurderschap wordt aangevraagd geen woning achterlaat om mantelzorg te gaan verlenen
  • de huurder geen CIZ indicatie heeft voor verpleeg- of verzorgingshuiszorg