Veelgestelde vragen

Medehuur en inwonen

Hoe word ik medehuurder? Hoe word ik medehuurder?

Een medehuurder is iemand die bij u op het huurcontract komt te staan. Dat kan handig zijn. Bijvoorbeeld bij overlijden of scheiding, dan kan de ander blijven wonen in de woning. U kunt medehuurder worden van een woning van de Alliantie, met de (al bestaande) hoofdhuurder. Hiervoor bestaan een paar voorwaarden:

 • U heeft langer dan twee jaar samen een huishouding en kunt dit laten zien aantonen, b.v. door:
  • Een gemeenschappelijke bankrekening;
  • Gemeenschappelijke verzekeringen;
  • Nutsbedrijven (gas, water, licht) die op uw naam staan;
  • Een samenlevingscontract.
 • De medehuurder moet genoeg inkomen hebben om de huur ook alleen te kunnen betalen;
 • U heeft een uittreksel uit het bevolkingsregister dat laat zien dat u langer dan twee jaar samen met de hoofdhuurder staat ingeschreven op het adres.

U vraagt medehuurderschap bij de Alliantie aan via het aanvraagformulier-medehuurderschap. Stuur het ingevulde formulier naar ons via het contactformulier

Als getrouwde of geregistreerde partners bent u automatisch medehuurders. Voor het aanpassen van uw gegevens hebben wij wel een kopie van uw trouwakte of akte geregistreerd partnerschap nodig. Stuur deze naar ons via het contactformulier.

Let op:

 • Kinderen kunnen meestal geen huurcontract overnemen of medehuurder worden, alleen in bepaalde gevallen. Neem contact op via het contactformulier
 • Wanneer het verzoek bedoeld is om de medehuurder op korte termijn huurder te maken, wijzen wij het verzoek af.Kan ik medehuurder worden als mantelzorger? Kan ik medehuurder worden als mantelzorger?

Mantelzorg is onbetaalde zorg aan een naaste, voor langere tijd, niet-beroepsmatig en vanuit persoonlijke betrokkenheid. Bijvoorbeeld als u zorgt voor een familielid met een (chronische) ziekte, een lichamelijke of psychische aandoening.

In sommige gevallen kunt u als mantelzorger medehuurder worden van de huurder die verzorgd wordt. Hiervoor moet u in elk geval aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De huurder is nog in leven;
 • De aanvrager moet een officiële mantelzorgverklaring hebben. Deze kan aangevraagd worden bij de gemeente;
 • Uit de mantelzorgverklaring moet duidelijk worden dat de aanvrager 24-uurszorg levert aan de huurder; 
 • De aanvrager heeft zelf zijn woning opgezegd of verkocht om de mantelzorg te kunnen leveren en kan dit aantonen.                         

Neem hierover contact met ons op via het contactformulier. Als mantelzorger kunt u soms ook voorrang krijgen op het vinden van een woning.Mag iemand anders op mijn woning passen? Mag iemand anders op mijn woning passen?

Als u huurt bij de Alliantie en u gaat meer dan 3 maanden weg, mag er in bepaalde gevallen iemand anders op uw woning passen. Dit heet huisbewaring. Overleg dat op tijd met ons. U kunt alleen toestemming voor huisbewaring aanvragen als u hoofdhuurder bent, niet als u de woning tijdelijk huurt of in bruikleen heeft.

Als huurder mag u eens in de vijf jaar huisbewaring aanvragen. Dit doet u minimaal vier weken voor vertrek, en met een geldige reden dat u er een tijdje niet bent, zoals:

 • U woont tijdelijk in het buitenland voor werk of studie ;
 • U heeft voor lange tijd verzorging of verpleging nodig op een andere plek;
 • U gaat een lange reis maken;
 • U heeft detentie;
 • U gaat proefsamenwonen. In dat geval mag er geen sprake zijn van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook mag u niet op een andere koop- of huurovereenkomst vermeld staan;
 • U vertrekt in het kader van de Remigratiewet.

Aan het verhuren van de woning is een aantal regels verbonden:

 • U mag geen hoger bedrag aan de huisbewaarder vragen dan de huur die u aan de Alliantie betaalt;
 • U blijft zelf verantwoordelijk voor uw woning, de huurvoorwaarden en de betaling van de huur;
 • Energiekosten en andere kosten regelt u zelf met de huisbewaarder;
 • De maximale duur van huisbewaring is 1 jaar;*
 • Tijdens de periode van huisbewaring komen de huurder en de huisbewaarder niet in aanmerking voor huurtoeslag;
 • As u 8 maanden of langer ergens anders verblijft moet u zich uitschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

Ook de degene die in uw huis komt te wonen moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De huisbewaarder is meerderjarig;
 • Heeft geen zelfstandige woonruimte in de regio;
 • Heeft géén ouderlijk gezag over minderjarige kinderen.

Vul het formulier Aanvraag huisbewaring 2019 in en stuur het naar ons via het contactformulier

*Voor de huurwoningen van de Alliantie in Amsterdam is verlenging van huisbewaring van maximaal 1 jaar mogelijk, met uitzondering van huisbewaring vanwege remigratie en proefsamenwonen.

Is inwoning toegestaan? Is inwoning toegestaan?

Als u iemand bij u wilt laten inwonen, heeft u toestemming nodig van de Alliantie. Anders zien wij het als onderhuur en dus als woonfraude. Dit kunt u teruglezen in de algemene huurvoorwaarden (artikel 7.5):

 • Het is niet toegestaan derden bij u te laten inwonen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder;
 • Het is niet toegestaan huur te vragen van de inwoner;
 • U mag met de inwoner alleen bepaalde kosten delen zoals Nuts (gas/water/elektra), internet, boodschappen, gemeentelijke belastingen en inboedelverzekering.

Voor inwoning met toestemming moet u in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De woning is passend voor de hoeveelheid personen die in de woning wonen - dit bekijken we per geval;  
 • U heeft geen huur- of betalingsachterstand;
 • Er is geen woonfraude- of leefbaarheidsdossier op het betreffende adres;
 • De hoofdhuurder woont zelf ook op het adres.

Een verzoek voor inwoning vraagt u bij ons aan via het contactformulier.

Let op: 

 • Het is geen inwoning als u gaat samenwonen met uw partner, hiervoor hoeft u geen toestemming aan te vragen.
 • Een inwoner heeft geen recht op de woning. Als u de woning verlaat, mag de inwoner niet achterblijven.
 • Wilt u tijdelijk iemand in uw woning laten wonen terwijl u zelf weg bent? Dan kunt u toestemming vragen voor huisbewaring.