Medehuur en inwonen

Hoe word ik medehuurder? Hoe word ik medehuurder?

Als medehuurder hoef je de woning niet te verlaten als de hoofdhuurder vertrekt of overlijdt. Ook bij een echtscheiding kan de medehuurder in de woning blijven wonen. Je bent medehuurder als je (mede) verantwoordelijk bent voor het betalen van de huur, en de overige verplichtingen die volgen uit de huurovereenkomst. Je vraagt medehuurderschap aan via het formulier medehuurderschap

Ben je getrouwd of heb je geregistreerd partnerschap met de huurder? Dan ben je al automatisch medehuurder, zolang je in de woning woont. 

Ben je geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder? Dan kun je medehuurderschap aanvragen. Voor we je aanvraag goedkeuren, kijken we in ieder geval of je voldoet aan deze (wettelijke) voorwaarden: 

 • Je woont voor twee jaar of langer op een gelijkwaardige manier samen met de huurder; 
 • Je hebt een gezamenlijke huishouding met de huurder; 
 • Uit de woon- en leefsituatie blijkt dat deze niet tijdelijk maar blijvend is;
 • Je verdient als medehuurder genoeg om de huur ook alleen te kunnen betalen. 


Let op: inwonende kinderen kunnen geen medehuurder worden, omdat kinderen meestal naar verloop van tijd het huis uitgaan. Daarom is er bij inwonende kinderen geen sprake van een blijvende woon- en leefsituatie samen met de huurder. In sommige gevallen met bijzondere omstandigheden kan dit wel zo zijn. Dit beoordelen we altijd per individuele situatie. 

Om een aanvraag te beoordelen hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

 • Een gezinsuittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen), dit vraag je aan bij de gemeente;
 • Een inkomensverklaring, dit vraag je aan bij de Belastingdienst;
 • Bewijs van een blijvende gezamenlijke huishouding. Bijvoorbeeld een afschrift van een gezamenlijke bankrekening, bewijzen waaruit blijkt dat je kosten deelt, bewijs van gemeenschappelijke verzekeringen, tenaamstelling nutsbedrijven of een samenlevingscontract.
Kan ik medehuurder worden als mantelzorger? Kan ik medehuurder worden als mantelzorger?

Mantelzorg is zorg aan een vriend of familielid waarvoor je niet betaald krijgt. Je doet dit niet als werk, maar omdat je een band hebt met de zieke. Bijvoorbeeld als je zorgt voor een familielid met een (langdurige) ziekte.

Soms kan je als mantelzorger medehuurder worden van de huurder die je verzorgt. Niet in elke gemeente kan dit. Vraag bij je gemeente of je mantelzorgverklaring kan krijgen. Deze hebben we nodig om de aanvraag te kunnen doen. Verder hebben we een aantal regels:

 • De huurder is nog in leven;
 • In de mantelzorgverklaring moet staan dat je 24-uurszorg levert aan de huurder; 
 • Je hebt een woning opgezegd of verkocht om de mantelzorg te kunnen leveren en je kan dit aantonen.                         

Om medehuurder te worden als mantelzorger kan je het beste contact met ons opnemen via het contactformulier. Als mantelzorger kan je soms ook voorrang krijgen op het vinden van een woning.Mag iemand op mijn woning passen? Mag iemand op mijn woning passen?

Als je huurt bij de Alliantie en je gaat meer dan 3 maanden weg, mag iemand anders op je huis passen. Die persoon noemen we dan een huisbewaarder. Je mag alleen huisbewaring aanvragen als je hoofdhuurder bent. 

Je mag één keer in de vijf jaar huisbewaring aanvragen. Wij moeten je daar wel eerst toestemming voor geven. Vraag het daarom minimaal vier weken voordat je weggaat aan. Ook moet er een goede reden voor zijn dat je er een tijdje niet bent, zoals:

 • Je woont tijdelijk in het buitenland voor werk of studie ;
 • Je hebt voor lange tijd verzorging of verpleging nodig op een andere plek;
 • Je gaat een lange reis maken;
 • Je moet naar de gevangenis;
 • Je gaat proefsamenwonen. Dit kan alleen als je niet getrouwd bent of  geregistreerd partners bent. Ook mag je niet op een andere koop- of huurovereenkomst vermeld staan;
 • Je vertrekt vanwege de Remigratiewet.

Als je je woning voor een tijdje verhuurt moet je je houden aan een paar regels:

 • Je mag geen hogere huur vragen aan de persoon die op je huis past, dan de huur die je zelf betaalt;
 • Je blijft zelf verantwoordelijk voor de woning, de huurregels en de betaling van de huur;
 • Energiekosten en andere kosten regel je zelf met de huisbewaarder;
 • De maximale duur van huisbewaring is 1 jaar*;
 • In de tijd dat je je huis verhuurt, krijgen de huurder en de huisbewaarder geen huurtoeslag;
 • As je 8 maanden of langer ergens anders woont, moet je je uitschrijven bij de gemeente. 

Ook de persoon die in je huis komt te wonen moet zich houden aan een aantal regels. Hij of zij:

 • Is ouder dan 18 jaar;
 • Heeft geen eigen woning in de regio;
 • Heeft géén gezag over kinderen jonger dan 18 jaar.

Vul het formulier Aanvraag huisbewaring en stuur het naar ons via het contactformulier

*Voor de huurwoningen van de Alliantie in Amsterdam kan een huisbewaring 1 jaar verlengd worden, behalve als de reden van huisbewaring remigratie of proefsamenwonen is.

Mag iemand bij mij inwonen? Mag iemand bij mij inwonen?

Als je iemand bij je wil laten inwonen, heb je toestemming nodig van de Alliantie. Anders zien wij het als onderhuur en dus als woonfraude. Dit staat in de algemene huurvoorwaarden (artikel 7.5):

 • Het is niet toegestaan derden bij je te laten inwonen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder;
 • Het is niet toegestaan huur te vragen van de inwoner;
 • Je mag met de inwoner alleen bepaalde kosten delen zoals Nuts (gas/water/elektra), internet, boodschappen, gemeentelijke belastingen en inboedelverzekering.

Inwoning mag, maar we hebben wel een paar regels:

 • De woning is groot genoeg voor het aantal personen dat in de woning woont;
 • Je loopt niet achter met het betalen van de huur;
 • Er is geen woonfraude- of leefbaarheidsdossier op het  adres;
 • De hoofdhuurder woont zelf ook op het adres.
   

Inwoning vraag je bij ons aan via het contactformulier, kies voor de optie huurzaken, verzoek tot inwoning. Geef ook je gegevens door:

 • De naam- en adresgegevens van jou en de persoon die bij je komt inwonen;
 • De geboortedatum van de persoon die bij je komt inwonen;
 • Een korte beschrijving van de reden van inwoning.

Let op: 

 • In Amsterdam mag je de eerste 2 jaar dat je ergens woont niemand laten inwonen, behalve directe familieleden en mantelzorgers. Ook mag er niet meer dan één gezin per woning bij inwonen.
 • Het is geen inwoning als je gaat samenwonen met je partner, hiervoor hoef je geen toestemming aan te vragen.
 • Een inwoner heeft geen recht op de woning. Als je verhuist uit de woning, mag de inwoner niet achterblijven.
 • Wil je tijdelijk iemand in je woning laten wonen terwijl je zelf weg bent? Dan kan je toestemming vragen voor huisbewaring.