Medehuur en inwonen

Mag iemand anders op mijn woning passen?

Als u huurt bij de Alliantie en u gaat meer dan 3 maanden weg, mag er in bepaalde gevallen iemand anders op uw woning passen. Dit heet huisbewaring. Overleg dat op tijd met ons. U kunt alleen toestemming voor huisbewaring aanvragen als u hoofdhuurder bent, niet als u de woning tijdelijk huurt of in bruikleen heeft.

Als huurder mag u eens in de vijf jaar huisbewaring aanvragen. Dit doet u minimaal vier weken voor vertrek, en met een geldige reden dat u er een tijdje niet bent:

 • U woont tijdelijk in het buitenland voor werk of studie ;
 • U heeft langdurige verzorging of verpleging nodig op een andere plek;
 • U gaat een lange reis maken;
 • U heeft detentie;
 • U gaat proefsamenwonen. In dat geval mag er geen sprake zijn van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook mag u niet op een andere koop- of huurovereenkomst vermeld staan;
 • U vertrekt in het kader van de Remigratiewet.

Aan het verhuren van de woning is een aantal regels verbonden:

 • U  mag geen hoger bedrag aan de huisbewaarder vragen dan de huur die u aan de Alliantie betaalt;
 • U blijft zelf verantwoordelijk voor uw woning, de huurvoorwaarden en de betaling van de huur;
 • Energiekosten en andere kosten regelt u zelf met de huisbewaarder;
 • De maximale duur van huisbewaring is 1 jaar;*
 • Tijdens de periode van huisbewaring komen de huurder en de huisbewaarder niet in aanmerking voor huurtoeslag;
 • As u 8 maanden of langer ergens anders verblijft moet u zich uitschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

Ook de degene die in uw huis komt te wonen moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De huisbewaarder is meerderjarig;
 • Heeft geen zelfstandige woonruimte in de regio;
 • Heeft géén ouderlijk gezag over minderjarige kinderen.

Vul het formulier Aanvraag huisbewaring 2019 in en stuur het naar ons via het contactformulier

*Voor de huurwoningen van de Alliantie in Amsterdam is verlenging van huisbewaring van maximaal 1 jaar mogelijk, met uitzondering van huisbewaring vanwege remigratie en proefsamenwonen.