Medehuur, inwonen en op een huis passen

Hoe word ik medehuurder? Hoe word ik medehuurder?

Als medehuurder hoef je de woning niet te verlaten als de hoofdhuurder vertrekt of overlijdt. Ook bij een echtscheiding kan de medehuurder in de woning blijven wonen. Je bent medehuurder als je (mede) verantwoordelijk bent voor het betalen van de huur, en de overige verplichtingen die volgen uit de huurovereenkomst. De aanvraag kan via het online formulier Medehuurder aanvragen

Ben je getrouwd of heb je geregistreerd partnerschap met de huurder? Dan ben je al automatisch medehuurder, zolang je in de woning woont. 

Ben je geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder? Dan kun je de aanvraag doen om medehuurder te worden. Voor we je aanvraag goedkeuren, kijken we in ieder geval of je voldoet aan de wettelijke voorwaarden: 

 • Je woont voor twee jaar of langer op een gelijkwaardige manier samen met de huurder; 
 • Je hebt een gezamenlijke huishouding met de huurder; 
 • Uit de woon- en leefsituatie blijkt dat deze niet tijdelijk maar blijvend is;
 • Je verdient als medehuurder genoeg om de huur ook alleen te kunnen betalen. 


Let op: inwonende kinderen kunnen geen medehuurder worden. Bij inwonende kinderen is er geen sprake van een blijvende woon- en leefsituatie samen met de huurder. In sommige gevallen met bijzondere omstandigheden kan dit wel zo zijn. Dit beoordelen we altijd per individuele situatie. 

Om een aanvraag te beoordelen hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

 • Een gezinsuittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen), dit vraag je aan bij de gemeente;
 • Een inkomensverklaring, dit vraag je aan bij de Belastingdienst;
 • Bewijs van het hebben van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. 
Kan ik een Oekraïense vluchteling in huis nemen? Kan ik een Oekraïense vluchteling in huis nemen?

Nederlanders zijn ontzettend begaan met het lot van gevluchte Oekraïners. Het is hartverwarmend dat er overal in Nederland initiatieven ontstaan om deze mensen te helpen, bijvoorbeeld door ze in huis te nemen. 

Als je overweegt om je huurwoning open te stellen voor gevluchte Oekraïners, dan is het heel belangrijk dat je contact zoekt met ons 

Volgens Takecarebnb moet je beschikken over ‘een warm hart en een koel hoofd’ als je vluchtelingen in je eigen huis laat logeren. Als tip geeft de organisatie een aantal aandachtspunten mee. Weken of misschien wel maandenlang gasten over de vloer hebben vergt veel van zowel de logees als het gastgezin. Een van de belangrijkste tips is: ‘Doe het niet alleen: vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Samen hou je het langer vol’. 

Waar kan ik terecht met vragen?
Je gemeente is het eerste aanspreekpunt als het gaat om regels ten aanzien van het opvangen van Oekraïners. Iedereen werkt keihard om helderheid te krijgen over de mogelijkheden, maar er zijn ook nog veel vragen. Ook de gemeente heeft daarom niet altijd meteen een antwoord op je vraag.

Als ik nu tóch heel graag iets wil doen?
Kijk dan vooral of er in jouw stad of regio al initiatieven zijn om de Oekraïners te helpen. Je kunt ook kijken op de site van Het Rode Kruis. Zij spelen een sleutelrol in het verstrekken van hulp.

Kan ik medehuurder worden als mantelzorger? Kan ik medehuurder worden als mantelzorger?

Mantelzorg is zorg aan een vriend of familielid waarvoor je niet betaald krijgt. Je doet dit niet als werk, maar omdat je een band hebt met de zieke. Bijvoorbeeld als je zorgt voor een familielid met een (langdurige) ziekte. Als mantelzorger ben je geen medehuurder. Wel kun je bij onze huurder inwonen. Je kunt dit bij ons aanvragen via het contactformulier.

Mag iemand op mijn woning passen? Mag iemand op mijn woning passen?

Als je huurt bij de Alliantie en je gaat meer dan 3 maanden weg, mag iemand anders op je huis passen. Die persoon noemen we dan een huisbewaarder. Je mag alleen huisbewaring aanvragen als je hoofdhuurder bent. 

Je mag één keer in de vijf jaar huisbewaring aanvragen. Wij moeten je daar wel eerst toestemming voor geven. Vraag het daarom minimaal vier weken voordat je weggaat aan. 

Lees de voorwaarden van huisbewaring.

Vraag toestemming en vul het formulier Aanvraag huisbewaring in.


Mag iemand bij mij inwonen? Mag iemand bij mij inwonen?

Als je iemand bij je wil laten inwonen, heb je toestemming nodig van de Alliantie. Anders zien wij het als onderhuur en dus als woonfraude. Dit staat in de algemene huurvoorwaarden (artikel 7.5):

 • Het is niet toegestaan derden bij je te laten inwonen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder;
 • Het is niet toegestaan huur te vragen van de inwoner;
 • Je mag met de inwoner alleen bepaalde kosten delen zoals Nuts (gas/water/elektra), internet, boodschappen, gemeentelijke belastingen en inboedelverzekering.

Inwoning mag, maar we hebben wel een paar regels:

 • De woning is groot genoeg voor het aantal personen dat in de woning woont;
 • Je loopt niet achter met het betalen van de huur;
 • Er is geen woonfraude- of leefbaarheidsdossier op het  adres;
 • De hoofdhuurder woont zelf ook op het adres.
   

Inwoning vraag je bij ons aan via het contactformulier, kies voor de optie huurzaken, verzoek tot inwoning. Geef ook je gegevens door:

 • De naam- en adresgegevens van jou en de persoon die bij je komt inwonen;
 • De geboortedatum van de persoon die bij je komt inwonen;
 • Een korte beschrijving van de reden van inwoning.

Let op: 

 • In Amsterdam mag je de eerste 2 jaar dat je ergens woont niemand laten inwonen, behalve directe familieleden en mantelzorgers. Ook mag er niet meer dan één gezin per woning bij inwonen.
 • Het is geen inwoning als je gaat samenwonen met je partner, hiervoor hoef je geen toestemming aan te vragen.
 • Een inwoner heeft geen recht op de woning. Als je verhuist uit de woning, mag de inwoner niet achterblijven.
 • Wil je tijdelijk iemand in je woning laten wonen terwijl je zelf weg bent? Dan kan je toestemming vragen voor huisbewaring.