Koolmonoxide

Wat doet de Alliantie om koolmonoxide vergiftiging te voorkomen?

De Alliantie wil zo snel mogelijk van de open verbrandingstoestellen afkomen en in deze woningen CV-instaleren met een gesloten verbrandingstoestel. Open verbrandingstoestellen lozen de rookgassen direct in de ruimte.

De Alliantie laat periodiek onderhoud aan de CV-ketels plegen, waarbij de installateur ook de zichtbare rookgasdelen moet controleren en een rookgasanalyse uitvoeren en daarmee controleren of de verbranding in het toestel nog optimaal is. Als hij afwijking meet dan moet hij actie ondernemen zodat de installatie aan de normen voldoet. Wij horen van deze installateurs dat dit ook gebeurd.