Klachten

Wat gebeurt er nadat ik een klacht heb ingediend?

Binnen vijf werkdagen nadat uw klacht door ons is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Voor de behandeling van klachten heeft de Alliantie per regio een klachtencoördinator aangewezen. De klachtencoördinator vraagt de betreffende afdeling om een reactie op de klacht en beoordeelt deze. Uiteindelijk besluit de klachtencoördinator of de klacht gegrond of ongegrond is. Wanneer een klacht gegrond is, neemt de klachtencoördinator een besluit.

Uiterlijk vijftien werkdagen nadat uw klacht door ons is ontvangen, krijgt u schriftelijk bericht. Als u niet tevreden bent met de beslissing en eventuele oplossing van de klachtencoördinator, kunt u zich richten tot de klachtencommissie.

De klachtencommissie
De Alliantie heeft een eigen klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk; de drie commissieleden zijn niet werkzaam bij de Alliantie. Eén commissielid wordt voorgedragen door de directie van de Alliantie en één door het Huurdersplatform de Alliantie. Deze twee leden kiezen samen een onafhankelijke voorzitter. 

De klachtencoördinator informeert u over de wijze waarop u uw klacht kunt indienen bij de klachtencommissie. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht bij de klachtencommissie, kunt u ook nog een beroep doen op de rechter.

Meer weten? Lees dan het reglement van de klachtencommissie.