Individuele woningverbetering

Wat is een individuele woningverbetering (IWV)?

Een IWV is een Individuele Woning Verbetering. Een IWV wordt doorbelast in de huurprijs door middel van het verhogen van het aantal WWS punten (WWS = woning waarderingsstelsel). Het WWS is het puntensysteem voor een huurwoning. De punten geven de kwaliteit van een huurwoning weer. Elk onderdeel, zoals oppervlakte en isolatie, krijgt punten op basis van een aantal criteria. Er zijn aparte puntensystemen voor zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.