Ik heb een klacht

Hoe dien ik een klacht in? Hoe dien ik een klacht in?

Als huurder, medehuurder, ex-(mede)huurder of toekomstige (mede)huurders kan je een klacht indienen. Bijvoorbeeld als je niet tevreden bent over de dienstverlening van de Alliantie of een bedrijf dat door de Alliantie is ingeschakeld. Je kan je klacht ook melden bij de bewonersorganisaties of bewonerscommissies, zij sturen deze door naar de Alliantie.

Let op: melden dat iets stuk is of dat je overlast hebt van iets of iemand, doe je niet op deze manier. Een klacht kan alleen gaan over onze dienstverlening.

Vul het klachtenformulier in als je ontevreden bent over de dienstverlening van de Alliantie.


 

 

 

Wat gebeurt er als ik een klacht indien? Wat gebeurt er als ik een klacht indien?

Heb je een klachtenformulier ingevuld? Dan ontvang je direct een ontvangstbevestiging. Een klachtencoördinator gaat de klacht behandelen. De klachtencoördinator overlegt met de afdeling waar de klacht is ontstaan om de klacht te beoordelen en te bepalen of de klacht gegrond is. Hij kijkt dan wat de vervolgactie of oplossing kan zijn.

Reactietermijn
We doen ons best om zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie te geven. We willen zorgvuldig zijn en dat kost soms wat tijd. We streven ernaar om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie te geven met ons besluit en een mogelijke vervolgactie. Dit lukt niet altijd, omdat we soms veel uit moeten zoeken.

Niet eens met de oplossing?
We doen er alles aan om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Als je het toch niet eens bent met de reactie op de klacht, kan je je klacht voorleggen aan onze onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie geeft advies over de dienstverlening van de Alliantie en is een onafhankelijke commissie; de drie commissieleden werken niet bij de Alliantie. De klachtencoördinator kan je helpen bij het voorleggen van de klacht aan de klachtencommissie. Je kunt ook rechtstreeks contact met hen opnemen. Stuur een e-mail naar klachtencommissie@de-alliantie.nl of een brief naar Klachtencommissie, Postbus 105, 1200 AC Hilversum.

Hoe dien ik een schadeclaim in? Hoe dien ik een schadeclaim in?

Als je schade in of rond de woning hebt en je vindt dat dit door de Alliantie komt, kan je een schadeclaim indienen. Vul het formulier in en stuur alle informatie mee over de claim. We beoordelen alleen een claim als die goed onderbouwd is. Je moet kunnen aantonen dat de Alliantie aansprakelijk is. Bijvoorbeeld door informatie over:

  • De termijn waarbinnen de reparatie heeft plaatsgevonden;
  • De relatie tussen het gebrek en de locatie van de schade;
  • De (extra) geleden schade ten opzichte van de schade die zou zijn ontstaan wanneer de Alliantie binnen een redelijke termijn het gebrek zou hebben verholpen;
  • De link tussen de schade en het voorval (bijvoorbeeld een lekkage), door een detailfoto van de schade;
  • Bewijs van het bedrag van de claim, zoals een factuur met aankoopdatum van een meubelstuk, of een offerte voor het herstel van de schade;
  • Een afwijzing van je inboedelverzekering. We willen het zeker weten als de schade iets is dat wij moeten oplossen. 
Wie vergoedt schade aan mijn spullen? Wie vergoedt schade aan mijn spullen?

Spullen in je woning noemen we je inboedel. Als je hier schade aan hebt, kijken we eerst naar de oorzaak van de schade. Schade die ontstaan is door een lekkage, brand, storm of een andere oorzaak die je inboedelverzekering dekt, dien je in bij je inboedelverzekeraar.

Het kan gebeuren dat je inboedelverzekeraar de schadeclaim afwijst. Bij de afwijzing wordt soms aangegeven dat ze je schade wél vergoeden als ze een bewijs hebben dat de opstalverzekering de schade niet vergoed. Dat is een verzekering voor de vaste delen van de woning. In het geval van waterschade aan laminaat en behang bijvoorbeeld, kan je dit bericht krijgen. Je moet dan met een verklaring aantonen dat de opstalverzekering van de Alliantie dit niet dekt. Download hier de Verklaring voor inboedelverzekering.

Woon je in een Vereniging van Eigenaren, neem dan contact met ons op. Iedere VvE heeft namelijk een eigen verzekering.

Heeft je inboedelverzekering je schade afgewezen, of gaat het om een andere oorzaak, en je wilt de Alliantie aansprakelijk stellen voor je schade? Lees hoe je een schadeclaim indient.