Ik heb een klacht

Hoe dien ik een schadeclaim in? Hoe dien ik een schadeclaim in?

Als je schade in of rond de woning hebt en je vindt dat dit door de Alliantie komt, kan je een schadeclaim indienen. Neem contact met ons op en stuur alle informatie mee over de claim. We beoordelen alleen een claim als die goed onderbouwd is. Je moet kunnen aantonen dat de Alliantie aansprakelijk is. Bijvoorbeeld door informatie over:

  • De termijn waarbinnen de reparatie heeft plaatsgevonden;
  • De relatie tussen het gebrek en de locatie van de schade;
  • De (extra) geleden schade ten opzichte van de schade die zou zijn ontstaan wanneer de Alliantie binnen een redelijke termijn het gebrek zou hebben verholpen;
  • De link tussen de schade en het voorval (bijvoorbeeld een lekkage), door een detailfoto van de schade;
  • Bewijs van het bedrag van de claim, zoals een factuur met aankoopdatum van een meubelstuk, of een offerte voor het herstel van de schade;
  • Een afwijzing van je inboedelverzekering. We willen het zeker weten als de schade iets is dat wij moeten oplossen. 


Wie vergoedt schade aan mijn spullen? Wie vergoedt schade aan mijn spullen?

Spullen in je woning noemen we je inboedel. Als je hier schade aan hebt, kijken we eerst naar de oorzaak van de schade. Schade die ontstaan is door een lekkage, brand, storm of een andere oorzaak die je inboedelverzekering dekt, dien je in bij je inboedelverzekeraar.

 

Het kan gebeuren dat je inboedelverzekeraar de schadeclaim afwijst. Bij de afwijzing wordt soms aangegeven dat ze je schade wél vergoeden als ze een bewijs hebben dat de opstalverzekering de schade niet vergoed. Dat is een verzekering voor de vaste delen van de woning. In het geval van waterschade aan laminaat en behang bijvoorbeeld, kan je dit bericht krijgen. Je moet dan met een verklaring aantonen dat de opstalverzekering van de Alliantie dit niet dekt. Download hier de Verklaring voor inboedelverzekering.pdf.


Woon je in een Vereniging van Eigenaren, neem dan contact met ons op. Iedere VvE heeft namelijk een eigen verzekering.

 

Heeft je inboedelverzekering je schade afgewezen, of gaat het om een andere oorzaak, en je wilt de Alliantie aansprakelijk stellen voor je schade? Lees hoe je een schadeclaim indient.

Wat gebeurt met mijn klacht? Wat gebeurt met mijn klacht?

Binnen vijf werkdagen na het ontvangen van je klacht sturen wij je een ontvangstbevestiging. De Alliantie heeft in elke regio een klachtencoördinator. De klachtencoördinator behandelt de klacht, bepaalt of de klacht gegrond is en wat de vervolgactie is.

Uiterlijk vijftien werkdagen na ontvangst van de klacht krijg je een schriftelijk bericht met ons besluit. Als je het oneens bent met de beslissing van de klachtencoördinator kan je je daarna richten tot de klachtencommissie. De klachtencoördinator kan je hierbij helpen.

De klachtencommissie
Als je het niet eens bent met de oplossing van de klacht, kan je je klacht neerleggen bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie; de drie commissieleden werken niet bij de Alliantie. 


Hoe dien ik een klacht in? Hoe dien ik een klacht in?

Als huurder, medehuurder, ex-(mede)huurder of toekomstige (mede)huurders kan je een klacht indienen. Bijvoorbeeld als je niet tevreden bent over de dienstverlening van de Alliantie of een bedrijf dat door de Alliantie is ingeschakeld. Je kan je klacht ook melden bij de bewonersorganisaties of bewonerscommissies, zij sturen deze door naar de Alliantie.

Let op: melden dat iets stuk is of dat je overlast hebt van iets of iemand, doe je niet op deze manier. Een klacht kan alleen gaan over onze dienstverlening.

Vul het klachtenformulier in als je ontevreden bent over de dienstverlening van de Alliantie.