Huurtoeslag en huurverlaging

Mijn huur is verhoogd, krijg ik nog huurtoeslag? Mijn huur is verhoogd, krijg ik nog huurtoeslag?

Als je al huurtoeslag ontvangt, en je huur komt door de huuraanpassing boven € 752,33 uit, dan blijf je gewoon huurtoeslag ontvangen.

Als je nog geen huurtoeslag ontvangt en de rekenhuur komt door de huuraanpassing boven € 752,33 uit, kan je huurverlaging aanvragen. Dit geldt alleen voor huurders die bij de start van de huurovereenkomst een sociaal huurcontract hadden.


Hoe werkt huurtoeslag? Hoe werkt huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten, zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Het wordt betaald door de overheid, aan huurders van woningen met een maximale huur van 752,33. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van je huurprijs, je inkomen, leeftijd en woonsituatie. 

Je vraagt huurtoeslag aan via de Belastingdienst, hier vind je ook meer informatie. 

Kan ik huurverlaging krijgen? Kan ik huurverlaging krijgen?

In een aantal gevallen kan je een huurverlaging krijgen:

1. Je vraagt voor het eerst huurtoeslag aan maar je huur is daarvoor te hoog;

Bij het aanvragen van huurtoeslag kijkt de Belastingdienst naar de ‘rekenhuur’. Dat is de huur van je woning plus het deel van de servicekosten waarvoor je huurtoeslag kan krijgen. Als dat meer is dan € 752,33 krijg je geen huurtoeslag. In dat geval verlagen we je huur naar € 752,33. Deze verlaging gaat in wanneer we hierover beslissen. Daardoor kan je dan toch nog huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

De voorwaarden zijn:

 • Je hebt een sociaal huurcontract;
 • Met je inkomen heb je recht op huurtoeslag. Op een later moment willen we de definitieve beschikking van de Belastingdienst van je zien. Het is handig als je eerst zelf op de website van de Belastingdienst een berekening maakt met een rekenhuur van € 752,33.
 • Je inkomen is maximaal:
  • € 32.435 als je alleen woont en geen AOW (pensioen) krijgt;
  • € 32.131 als je alleen woont en wel AOW (pensioen) krijgt;
  • € 38.514 als je met 2 personen woont en niemand AOW (pensioen) krijgt;
  • € 42.027 als je met 2 of meer personen woont van wie iemand AOW (pensioen) krijgt;
  • € 40.004 als je met 3 of meer personen woont en niemand AOW (pensioen) krijgt.


Ja kan dan een aanvraag doen via ons contactformulier.


2. Je inkomen is gedaald

Als je inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 44.655 in 2021) krijg je een hogere huuraanpassing. We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Het kan gebeuren dat je inkomen daarna is gedaald. Dan kan je een lagere huur bij ons aanvragen. Dat kan op elk moment in het jaar. De voorwaarden zijn:

 • Je hebt een sociaal huurcontract;
 • Je hebt afgelopen jaar of jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad;
 • Je hebt inkomensverklaringen of definitieve aanslagen van de Belastingdienst van de leden van je huishouden waarop te zien is wat het lagere inkomen is.


Je kan voor maximaal de laatste twee huurverhogingen een lagere huur vragen. Het huishoudinkomen moet dan lager zijn dan de inkomensgrens die gold bij de laatste 2 huurverhogingen. Daalde je huishoudinkomen alleen tot onder de grens van de laatste huurverhoging? Dan kan je ook alleen hiervoor een lagere huur vragen (zie tabel).

Jaar 

Inkomensgrens 

2020 

€ 43.574 

2019 

€ 42.436 

2018 

€ 40.056 

 Op de website van de Huurcommissie lees je meer over het aanvragen van een lagere huur en het formulier waarmee dat gaat. Doe daarna de aanvraag bij ons via ons contactformulier.

Als wij je aanvraag hebben goedgekeurd, dan gaat de lagere huur in vanaf de dag dat wij de complete aanvraag binnenkregen.

3. Je gezin is veranderd

Als je inkomen hoger is dan de inkomensgrens (€ 44.655 in 2021) krijg je meestal een hogere huuraanpassing (meer dan 5,1%). We noemen dat ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Als je inkomen daarna is gedaald omdat een gezinslid (medebewoner) is vertrokken of overleden, dan kan je lagere huur aanvragen. De voorwaarden zijn:

 • Je hebt een sociaal huurcontract;
 • Je hebt afgelopen jaar of jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad;
 • Het inkomen is lager dan de grenzen die in tabel hierboven staan.

Op de website van de Huurcommissie vind je meer informatie over hoe je een lagere huur aanvraagt. Je vindt daar ook een formulier. Je kan daarna de aanvraag doen via ons contactformulier. Als wij je aanvraag hebben goedgekeurd, dan gaat de lagere huur in vanaf de dag dat de bewoner is vertrokken of overleden.Eenmalige huurverlaging 2021 Eenmalige huurverlaging 2021

De overheid wil huurders helpen die een laag inkomen hebben en in een dure sociale huurwoning wonen. Voor deze huurders gaat de huur daarom in 2021 voor één keer omlaag.  

Kan ik huurverlaging krijgen?
Dat hangt af van de hoogte van de huur en de hoogte van jouw inkomen. Als je huisgenoten hebt, telt dat ook mee. Verderop vind je een handige tabel waarmee je zelf kan zien of je huurverlaging krijgt.

Ik woon in een vrijesector-huurwoning, kan ik dan ook huurverlaging krijgen?
Nee. De Wet eenmalige huurverlaging geldt alleen voor sociale huurwoningen.

Laat de Alliantie het mij weten als ik in aanmerking kom voor huurverlaging?
De Alliantie informeert vóór 1 april 2021 iedereen die recht heeft op een huurverlaging. Daarvoor kijken we naar de hoogte van de huur en het inkomen. We hebben de Belastingdienst gevraagd van wie het inkomen in 2019 past bij een huurverlaging.[KB1] 

Dus als ik voor 1 april 2021 niets hoor, betekent dat dat ik geen huurverlaging krijg?
Misschien krijg je het alsnog. De Belastingdienst keek naar de inkomens in 2019. Maar misschien ging jouw inkomen daarna omlaag. Is dat zo? Maak dan deze rekensom:

 • Tel je inkomen van de afgelopen zes maanden op. Dus de zes meest recente loonstroken of uitkeringsspecificaties;
 • Vermenigvuldig het totale bedrag met twee;
 • Tel hier het vakantiegeld bij op, behalve als dit al onderdeel van je inkomen is.


Let op: de echte berekening maken wij voor je. We kijken dan naar je situatie en nemen alle inkomensbronnen mee. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgebonden budget, 13e maand, partneralimentatie en lijfrentepolissen. De precieze uitkomst kan dus iets verschillen van wat je zelf hebt berekend. 


Hieronder zie je drie tabellen. Kies de tabel die bij jouw situatie past en kijk of je recht hebt op een huurverlaging.

 

Ik woon alleen

 

Ik heb bij mijn aanvraag voor de eenmalige huurverlaging de AOW-leeftijd nog niet bereikt

 

Ik heb bij mijn aanvraag voor de eenmalige huurverlaging 2021 de AOW-leeftijd bereikt

 

 

De uitkomst van mijn berekening is lager dan 

€ 23.725

 

 

De uitkomst van mijn berekening is lager dan € 23.650

 

Mijn huur exclusief servicekosten is hoger dan € 633,25

 

Mijn huur exclusief servicekosten is hoger dan € 633,25

 

Ik heb mogelijk recht op de eenmalige huurverlaging

 

 

 

Mijn huishouden bestaat uit 2 personen

Tel iedereen mee die op het adres staat ingeschreven, dus ook kinderen vanaf 0 jaar

 

Niemand heeft bij mijn aanvraag voor de eenmalige huurverlaging de AOW-leeftijd bereikt

 

Minstens één persoon heeft bij de aanvraag voor de eenmalige huurverlaging de AOW-leeftijd bereikt

 

 

De uitkomst van mijn berekening is lager dan € 32.200

 

 

De uitkomst van mijn berekening is lager dan € 32.075

 

De huur exclusief servicekosten is hoger dan € 633,25

 

De huur exclusief servicekosten is hoger dan € 633,25

 

 

Ik heb mogelijk recht op de eenmalige huurverlaging

 

*Tel de inkomens bij elkaar op. Ook van kinderen ouder dan 27 jaar die ingeschreven staan op het adres. Het inkomen van kinderen jonger dan 27 jaar telt niet mee.   

 

 

 

Mijn huishouden bestaat uit 3 of meer personen

Tel iedereen mee die op het adres staat ingeschreven, dus ook kinderen vanaf 0 jaar

 

Niemand heeft bij mijn aanvraag voor de eenmalige huurverlaging de AOW-leeftijd bereikt

 

Minstens één persoon heeft bij de aanvraag voor de eenmalige huurverlaging de AOW-leeftijd bereikt

 

 

De uitkomst van mijn berekening is lager dan € 32.200

 

 

De uitkomst van mijn berekening is lager dan € 32.075

 

De huur exclusief servicekosten is hoger dan € 678,66

 

De huur exclusief servicekosten is hoger dan € 678,66

 

 

 Ik heb mogelijk recht op de eenmalige huurverlaging

 

*Tel de inkomens bij elkaar op. Ook van kinderen ouder dan 27 jaar die ingeschreven staan op je adres. Het inkomen van kinderen jonger dan 27 jaar telt niet mee.   

 

 

Ik denk dat ik recht heb op de eenmalige huurverlaging, wat moet ik doen?
Stuur een e-mail naar huurverlaging@de-alliantie.nl. Stuur deze 2 documenten mee:

 • Je laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie;
 • Je Inkomensverklaring. Je kunt deze downloaden via Mijn Belastingdienst. 

 
Een medewerker van de Alliantie neemt contact met je op en vertelt je of we meer informatie nodig hebben. Dit kan zijn:

 • Een Inkomensverklaring over 2019 of 2020
 • Salarisstroken van de afgelopen zes maanden
 • Uitkeringsspecificaties als je een uitkering hebt
 • Een verklaring van je boekhouder als je ondernemer bent
 • Een Uittreksel bewonersregistratie van je gemeente over je adres. Dit is een document met de gegevens van iedereen die op je adres staat ingeschreven. Geef bij je aanvraag aan dat het gaat om een uittreksel voor een woningcorporatie. Houd er rekening mee dat iedereen boven de 16 jaar toestemming moet geven voor de aanvraag. 

 

Wat doet de Alliantie met mijn inkomensgegevens van de Belastingdienst?
De Belastingdienst heeft ons geen bedragen doorgegeven, alleen wie er in aanmerking komen voor de huurverlaging. Maar ook als we wel inkomensgegevens krijgen, gaan we daar voorzichtig mee om. We gooien gegevens weg als we ze niet meer nodig hebben. Je leest hier hoe wij omgaan met persoonsgegevens.