Huuraanpassing

Hoe maak ik bezwaar tegen de huuraanpassing?

Als u het niet eens bent met de huuraanpassing kunt u in sommige gevallen bezwaar maken. Uw situatie moet dan voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De huurprijs is door de huuraanpassing boven de maximale huurgrens uitgekomen;
    Het percentage huuraanpassing is hoger dan wettelijk toegestaan;
  • Het huishoudinkomen op de verklaring van de Belastingdienst klopt niet;
  • De samenstelling van het huishouden (het aantal personen met een inkomen) op de inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet;
  • Het huishoudinkomen van dit jaar is veel lager dan het huishoudinkomen van het jaar ervoor, en valt in de lagere inkomenscategorie (lager dan € 42.436,-). Dit moet u zelf aantonen, door een inkomensverklaring mee te sturen van alle leden van het huishouden met een inkomen. Ook moet u een actueel uittreksel uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (bevolkingsregister) meesturen waarop de namen en geboortedata van alle bewoners van het adres vermeld staan;
  • U voldoet aan de voorwaarden van de regeling voor gehandicapten en chronisch zieken en heeft een inkomensafhankelijke huuraanpassing gekregen;
  • Er staan fouten in het voorstel aanpassing huurprijs;
  • Het voorstel aanpassing huurprijs is te laat (minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de voorgestelde huuraanpassing).

Op de website van de Huurcommissie vindt u een bezwaarformulier. Bezwaar maken kan alleen schriftelijk. Stuur het ingevulde formulier vóór 30 juni naar ons via het contactformulier (let op: deze link werkt niet optimaal als u deze opent met Internet Explorer). U ontvangt binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging.

Let op: het is niet mogelijk dit telefonisch te regelen.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift ontvangt u binnen 6 weken een uitspraak.