Huuraanpassing

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar?

  • Ja, als u als bewijs een uittreksel uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (bevolkingsregister) moet meesturen. De gemeenten brengen voor het verstrekken ervan doorgaans kosten in rekening.
  • Ja, als het bezwaar door de Alliantie wordt doorgestuurd naar de Huurcommissie en deze stelt u in het ongelijk, dan brengt de Huurcommissie €25,- bij u in rekening.