Huuraanpassing

Wat zijn handige website met meer informatie over de huuraanpassing?

Belastingdienst
Informatie over huurtoeslag is te vinden op www.toeslagen.nl.
Ook is het mogelijk om de Belastingtelefoon te bellen met vragen over huurtoeslag.
Telefoonnummer 0800 0543. Dit nummer is gratis.

Huurcommissie
Als u bezwaar wilt maken tegen de huuraanpassing, dan kunt u bellen met de Huurcommissie.
Meer informatie: www.huurcommissie.nl.
Telefoonnummer: 0800 488 72 43. Dit nummer is gratis.

Rijksoverheid
Op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl staat meer informatie over bijvoorbeeld huurbescherming, Huurcommissie, servicekosten en het Woningwaarderingsstelsel.