Huuraanpassing

Wat zijn de peildata voor het vaststellen van het huishoudinkomen?

  • Het huishoudinkomen is het gezamenlijke inkomen van alle personen van het huishouden die op 1 juli 2017 op het adres staan ingeschreven volgens de gemeentelijke Basisregistratie Personen (bevolkingsregister).
  • De inkomensafhankelijke huuraanpassing 2017 is gebaseerd op het huishoudinkomen van 2015. Dit inkomen is het meest recente, definitief vastgestelde inkomen.