Huuraanpassing

Wat wordt bedoeld met huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen is het inkomen van de huurder en alle andere bewoners van de woning bij elkaar. Al deze inkomens tellen mee voor de inkomensafhankelijke huuraanpassing. Een uitzondering hierop is het inkomen van bewoners die op 1 januari 2017 nog geen 23 jaar waren.  Voor deze groep telt het inkomen niet mee tot aan de grens van het minimum loon 2015 (€19.463). Het deel dat boven het minimum loon ligt wordt wel meegeteld.