Huuraanpassing

Op welk moment kan ik huurverlaging aanvragen?

Dit kan het hele jaar door, op het moment dat u beschikt over de juiste inkomensverklaring.

Voorbeeld: Stel op basis van het huishoudinkomen 2015 is de huuraanpassing vastgesteld op 4,3%. Het huishoudinkomen 2016 is gedaald tot € 36.000,--. In november 2017 beschikt u over de inkomensverklaring van 2016 en kunt u daarmee de inkomensdaling in 2016 aantonen (samen met het uittreksel bevolkingsregister). Dan kennen wij de huurverlaging toe. Als er op het moment van toekenning van huurverlaging ook sprake is van huurtoeslag, dan raden wij u aan om de huurverlaging door te geven aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u een eventuele terugvordering.