Huuraanpassing

Moet ik bij het indienen van een bezwaar op grond van het huishoudinkomen een inkomensverklaring meesturen?

Dat verschilt:

  • Als u bezwaar maakt omdat het huishoudinkomen 2015 dat op de verklaring van de Belastingdienst staat vermeld onjuist is, hoeft u geen inkomensverklaring mee te sturen. Wij vragen dan een nieuwe verklaring op. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de samenstelling van het huishouden is gewijzigd. De peildatum voor de samenstelling van het huishouden is 1 juli 2017.
  • Als u bezwaar maakt omdat het inkomen in 2016 is gedaald, dan moet u dit zelf aantonen door van alle leden van het huishouden die een inkomen hebben de inkomensverklaring mee te sturen. Ook moet u een actueel uittreksel uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (bevolkingsregister) meesturen waarop de namen en geboortedata van alle bewoners van het adres vermeld staan.