Huuraanpassing

Is het ook mogelijk om huurverlaging aan te vragen?

Ja, dat kan als het huishoudinkomen is gedaald tot onder de grenzen van de inkomenscategorieën, nadat er één of meer inkomensafhankelijke huuraanpassingen zijn doorgevoerd. Een inkomensdaling ontstaat door:

  • Vermindering van inkomen door bijvoorbeeld stoppen met werken.
  • Vertrek van een lid van het huishouden, waardoor inkomen van dat lid niet meer meetelt.