Huuraanpassing

Ik heb een Huur op Maat contract. Wat betekent de huuraanpassing voor mij?

Huur op Maat was een regeling in Gooi en Vechtstreek en Amersfoort. De einddatum van de regeling was 1 oktober 2011 voor Gooi en Vechtstreek en 1 januari 2013 voor Amersfoort.
Als de huurprijs van een huurder met een Huur op Maat contract op 1 januari 2013 lager was dan € 681,02, dan gaan wij uit van een sociaal huurcontract. Als de huurprijs op 1 januari 2013 hoger was dan €681,02, gaan wij uit van een geliberaliseerd (vrije sector) contract. Dit betekent:

  • Voor de voormalige Huur op Maat woningen die nu gelden als een geliberaliseerd contract, geldt de laagste huuraanpassing. In 2017 is dat een huuraanpassing van maximaal 0,5%. Omdat we uitgaan van een geliberaliseerd contract en een huurprijs boven de sociale huurgrens, is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de huuraanpassing. Er is ook geen recht op huurtoeslag.
  • Voor de voormalige Huur op Maat contracten die nu gelden als een sociaal huurcontract, is de inkomensafhankelijke huuraanpassing van toepassing. U kunt bezwaar maken tegen de huuraanpassing (als u hiervoor een geldige reden heeft). Mogelijk heeft u recht op huurtoeslag.