Huuraanpassing

Hoe ziet de huuraanpassing 2017 er bij de Alliantie uit?

De Alliantie mag elk jaar de huur aanpassen. Daarbij houden we ons aan de wet, die bepaalt hoeveel de huren maximaal mogen stijgen. Ook stemmen we de huuraanpassing af met de HuurdersBelangenVereniging de Alliantie (HBVA). De HBVA heeft positief geadviseerd over de huuraanpassing die per 1 juli ingaat.

Onze belangrijkste vraag bij de huuraanpassing is: ‘welke huur is aanvaardbaar bij welk inkomen’? De Alliantie vindt: huurders met een inkomen tot en met € 40.349,- mogen bij ons rekenen op een sociale huur tot € 711,-. Dat vinden wij een aanvaardbare huur, vooral omdat de meeste huurders dankzij de huurtoeslag netto minder betalen.

Op 1 juli 2017 krijgen huurders met een sociaal huurcontract bij de Alliantie een huuraanpassing die afhankelijk is van hun inkomen. Voor huurders die in de laagste inkomensgroep vallen (tot en met
€ 40.349,-) met een huur boven de € 635,- verhogen we de huur dit jaar niet.

Dit betekent concreet:
A. Maximaal 0,5% huurstijging voor:

  • Huurders met een huishoudinkomen tot € 40.349,-
  • Huishoudens met een persoon vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Huishoudens vanaf 4 personen

B. Maximaal 4,3% huurstijging voor huurders met een huishoudinkomen boven € 40.349,- die niet in groep A vallen.

Huurders uit inkomensgroep A:
De Alliantie begrenst of verlaagt de netto huurprijs per 1 juli 2017 op € 711,- per maand.

  • Is de huidige netto huur boven de € 635,-, dan is er geen huuraanpassing ( 0%).
  • Is de huidige netto huur onder de € 635,- en meer dan 80% van de maximale huur (zie ‘Voorstel aanpassing huurprijs’), dan geldt een beperkte huuraanpassing van 0,3% (inflatie).
  • Is de huidige netto huur onder de € 635,- en minder dan 80% van de maximale huur (zie ‘Voorstel aanpassing huurprijs’), dan geldt een beperkte huuraanpassing van 0,5%.

Huurders uit inkomensgroep B:
De Alliantie begrenst de netto huurprijs per 1 juli 2017 op € 963,- per maand (voor sociale huurwoningen). De huurprijs zal nooit hoger zijn dan de wettelijk maximale huur. Als de markthuur lager ligt, dan begrenzen we de huurprijs op dat bedrag.

De netto huur van bewoners met een huurcontract vanaf 01-01-2017 verandert niet. De servicekosten kunnen wel veranderen.

Huurders van onzelfstandige woningen* en huurders met een relevante indicatie of een Wmo- of Wvg beschikking krijgen maximaal 0,5% huuraanpassing. Huurders van woonwagens en woonwagenstandplaatsen krijgen een huuraanpassing van 0,3%.

* Onzelfstandige woningen hebben geen eigen toegang; de keuken en/of het toilet wordt/worden gedeeld met bewoners van andere woningen/kamers.