Huuraanpassing

Hoe weet de Alliantie wat mijn inkomen is?

Daarvoor krijgen we van de Belastingdienst een inkomensverklaring. Op deze verklaring staat vermeld of het huishoudinkomen meer dan € 40.349,-- per jaar is. Op deze verklaring staat ook het aantal personen van het huishouden van wie het inkomen is meegeteld. Huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd heeft en gezinnen vanaf 4 personen worden door de Belastingdienst uitgezonderd. Deze huishoudens vallen altijd in de groep met de laagste huuraanpassing. De Belastingdienst stuurt u ter informatie een brief als wij een inkomensverklaring voor uw adres hebben aangevraagd.