Huuraanpassing

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

Huurverlaging moet altijd schriftelijk worden aangevraagd bij de Alliantie. Dit kan per e-mail: info@de-alliantie.nl of naar postadres: de Alliantie, Postbus 105, 1200 AC Hilversum. Toon de inkomensdaling aan met een inkomensverklaring van alle leden van het huishouden en een uittreksel uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (bevolkingsregister) waarop de namen en geboortedata van alle inwoners op het adres staan vermeld.