Huuraanpassing

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

U kunt een bezwaarschrift indienen bij de Alliantie. De Huurcommissie heeft hiervoor een standaard bezwaarformulier beschikbaar gesteld: www.huurcommissie.nl. Het bezwaar moet uiterlijk 30 juni 2017 bij de Alliantie binnen zijn.

Als de Alliantie het oneens is met uw bezwaar en u blijft bij het bezwaar, dan stuurt de Alliantie het bezwaar door naar de Huurcommissie met het verzoek om uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huuraanpassing.