Huuraanpassing 2022

Waarom passen we de huur aan? Waarom passen we de huur aan?

We vinden het belangrijk dat er genoeg goede en betaalbare woningen zijn. Nu en later. We krijgen inkomsten uit de huur van onze huurders. Dit gebruiken we voor het onderhouden en duurzamer maken van onze woningen en voor het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen.

Omdat de kosten voor nieuwbouw en onderhoud elk jaar hoger worden, passen we de huren aan. De overheid bepaalt hoeveel de huren maximaal mogen stijgen. We bespreken het voorstel voor de huuraanpassing elk jaar met de Huurders Belangen Vereniging de Alliantie (Stichting HBVA). 

Hoe word ik geïnformeerd over de huuraanpassing?
Per 1 juli 2022 worden de huren van sociale huurwoningen, woningen in de vrije sector en het middensegment en parkeerplaatsen aangepast.

 • Woon je in een sociale huurwoning? De Alliantie stuurt je vóór 1 mei de informatie toe over wat er voor je gaat veranderen (per e-mail of per post). 
 • Woon je in een vrijesectorwoning? Dan gaat de huur automatisch omhoog zoals afgesproken in het contract. Je ontvangt hier over nader bericht (per e-mail of per post).

Eenmalige huurverlaging 2021
In 2021 konden huurders met een laag inkomen en een hoge huur eenmalig huurverlaging krijgen. In 2022 geldt deze regeling niet meer. Huurders van wie in 2021 de huur is verlaagd vanuit de wet Eenmalige huurverlaging kunnen in 2022 weer een huuraanpassing krijgen. 

Hoeveel mag de huur maximaal stijgen? Hoeveel mag de huur maximaal stijgen?

Per 1 juli 2022 passen we de huurprijzen aan. De overheid bepaalt hoeveel de huren maximaal mogen stijgenDat heeft te maken met je inkomen. Dit jaar wijkt de huuraanpassing af ten opzichte van eerdere jaren. We gebruiken een percentage én vaste bedragen voor de diverse huuraanpassingen. Verder is er een nieuwe vorm van huuraanpassing die afhankelijk is van je inkomen. In het overzicht hieronder zie je precies terug hoe de huur wijzigt.

Huuraanpassing sociale huurwoningen
Tot een jaarlijks huishoudinkomen van € 47.948 (eenpersoonshuishouden) en € 55.486 (twee- of meerpersoonshuishoudens):

Je hebt een Je jaarlijkse huishoudinkomen is  Je huur stijgt met
Eenpersoons-huishouden Lager dan € 47.948,- Maximaal 2.3%
Meerpersoons-huishouden Lager dan € 55.486,-
Maximaal 2.3%
Eenpersoons-huishouden Lager dan € 47.948,-
Huur lager dan € 300,-
Maximaal € 25,- per maand
Meerpersoons-huishouden Lager dan € 55.486,-
Huur lager dan € 300,-
Maximaal € 25,- per maand   


Dit geldt alleen als de huur na de huuraanpassing lager is dan de maximale huur. 
Het woningwaarderingsstelsel bepaalt de maximale huurprijs van je woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn.

Huuraanpassing afhankelijk van inkomen
De huuraanpassing die afhankelijk is van het inkomen werkt anders. Daar mag de huur meer stijgen voor huurders met een hoger inkomen dan voor huurders die minder verdienen. Heb je met je huishouden een gezamenlijk inkomen boven de € 47.948 (hoger midden inkomen) dan geldt het volgende: 

Je hebt een Je jaarlijkse huishoudinkomen is
Je huidige netto huur is
Je huur stijgt met
Eenpersoons-
huishouden

Hoger dan € 47.948

Hoger of gelijk aan € 763,47 

Lager dan € 763,47

Max € 25,- per maand

Max € 37,50 per maand

Eenpersoons-
huishouden
Hoger dan € 56.527

Hoger of gelijk aan € 763,47

Lager dan € 763,47

Max € 50,- per maand

Max € 75,- per maand

Meerpersoons-
huishouden

Hoger dan € 55.486

Hoger of gelijk aan € 763,47

Lager dan € 763,47

Max € 25,- per maand

Max € 37,50 per maand

Meerpersoons-
huishouden
Hoger dan € 75.369

Hoger of gelijk aan € 763,47

Lager dan € 763,47

Max € 50,- per maand

Max € 75,- per maand


Huuraanpassing middensegment huurwoning
Dit zijn woningen met een huur onder de markthuur. De huuraanpassing voor een middensegment huurwoning is 3,3 %.

Huuraanpassing vrije sector huurwoning
De huuraanpassing voor een vrije sector huurwoning is 3,3%.

Bepalen huishoudinkomen
Bij de Belastingdienst vragen we de categorie van het inkomen op van 2020. De inkomensverklaringen van 2021 en 2022 zijn nog niet opvraagbaar. Wij krijgen een huishoudverklaring van de Belastingdienst waar alleen de inkomenscategorie op vermeld staat. Er worden geen bedragen genoemd. In maart vragen we een huishoudverklaring op bij de Belastingdienst. Hierop is aangegeven wie er in maart allemaal staan ingeschreven op jouw woonadres.

Krijgen gehandicapten en chronisch zieken een huuraanpassing? Krijgen gehandicapten en chronisch zieken een huuraanpassing?

Wij weten niet altijd precies welke huurders een handicap of chronische ziekte hebben. Daarom kan het gebeuren dat deze huurders een extra huurverhoging krijgen, terwijl dat van de wet niet mag. Tot 1 juli kon je hier bezwaar tegen maken. Als het bezwaar terecht is, passen we de huuraanpassing aan.

Opnieuw aanleveren indicatie
Wij mogen geen privacygevoelige gegevens bewaren volgens de privacywetgeving. Daarom weten we niet of iemand in uw huishouden een relevante indicatie of Wmo-of Wvg-beschikking heeft. Wil je deze gegevens maximaal één keer met ons delen? Dan vragen wij je om toestemming te geven voor het bewaren van de indicatie bij het bezwaar, zodat wij dit in je dossier kunnen verwerken. 

Je kan bezwaar maken als iemand in het huishouden één van de volgende indicaties kan overleggen: 

 • Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: een bewijs dat een bewoner op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging ontvangt voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week (meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige). 
 • Voor een meerpersoonshuishouden is het voldoende als de gemeente een blijk van waardering voor mantelzorg heeft verstrekt aan de huurder of iemand van zijn huishouden op grond van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015). De mantelzorg moet zijn gegeven aan iemand van het huishouden in de betreffende woning. 
 • Een indicatiebesluit voor iemand van het huishouden, op grond van de Wet langdurige zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen). 
 • Een beschikking voor het treffen van voorzieningen of voor een woningaanpassing op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de Wet voorzieningen gehandicapten. 
 • Een verklaring van de huisarts dat iemand in het huishouden blind is.
Hoe betaal ik mijn huur per 1 juli (na de huuraanpassing)? Hoe betaal ik mijn huur per 1 juli (na de huuraanpassing)?

De huur kun je op verschillende manieren betalen. 

 • Heb je een machtiging dat de huur maandelijks wordt afgeschreven? Dan hoef je niets te doen. Per 1 juli 2022 wordt automatisch het nieuwe bedrag afgeschreven. 
 • Betaal je via een e-mail link? Dan wordt het bedrag automatisch per 1 juli 2022 aangepast in de e-mail.  
 • Heb je een terugkerende overschrijving lopen bij je bank of een instantie (Sociale Zaken, UWV, Gemeente)? Zorg er dan voor dat per 1 juli 2022 het juiste bedrag wordt overgemaakt.  


Per april 2022 verzenden we geen acceptgirokaarten meer. Je kunt je betaalwijze aanpassen in Mijn Alliantie. Ga naar Mijn Alliantie en klik op ‘betaalgegevens wijzigen’. Hoe maak ik bezwaar tegen de huuraanpassing? Hoe maak ik bezwaar tegen de huuraanpassing?

Heb je een sociaal huurcontract en ben je het niet eens met de huuraanpassing? Er zijn een paar situaties waarin je bezwaar kan maken. Is een van de onderstaande redenen op jouw situatie van toepassing? Bezwaar maken kon tot 1 juli 2022. 

 • Ik heb het voorstel voor huuraanpassing na 1 mei ontvangen 
 • Er staat een fout in het voorstel 
 • De huurprijs is hoger dan de maximale huur op basis van de punten 
 • De verhoging is meer dan wettelijk toegestaan 
 • Mijn huishoudinkomen is lager geworden in 2019, 2020 en 2021 
 • De grootte van mijn huishouden is aangepast in 2022 
 • Er woont een chronisch zieke of gehandicapte in mijn huishouden 

Dat er een gebrek is aan een woning, is geen geldige reden voor bezwaar maken tegen de huuraanpassing. Meld dat er iets stuk is via Mijn Alliantie of chat met ons.  

Voor meer informatie of uitleg ga naar de website van de huurcommissie

Heeft de huuraanpassing invloed op de hoogte van mijn huurtoeslag? 
De hoogte van de huur kan van invloed zijn op de hoeveelheid huurtoeslag die je ontvangt. Door een huuraanpassing kan de huur boven de grens voor huurtoeslag uitkomen. Ontving je vóór de verhoging huurtoeslag voor dezelfde woning, dan blijf je huurtoeslag krijgen. Dit noemen we ‘verworven recht’. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een wijziging aan de Belastingdienst. Hoe je dat doet, lees je op de website van de Belastingdienst

Hoe betaal ik mijn huur per 1 juli, na de huuraanpassing? 
De huur kun je op verschillende manieren betalen.  

 • Heb je een machtiging dat de huur maandelijks wordt afgeschreven? Dan hoef je niets te doen. Per 1 juli 2022 wordt automatisch het nieuwe bedrag afgeschreven. 
 • Betaal je via een e-mail link? Dan wordt het bedrag automatisch per 1 juli 2022 aangepast in de e-mail.
 • Heb je een terugkerende overschrijving lopen bij je bank of een instantie (Sociale Zaken, UWV, Gemeente), zorg er dan voor dat per 1 juli 2022 het juiste bedrag wordt overgemaakt.  

Per april 2022 verzenden we geen acceptgirokaarten meer. Je kunt je betaalwijze aanpassen in Mijn Alliantie, klik op ‘betaalgegevens wijzigen’.  

Hulp nodig? Chat met ons via de tekstwolkje rechtsonder in het scherm.