Huur teruggave

Ik heb teveel servicekosten betaald. Wanneer krijg ik het bedrag terug?

Als u geen betalingsachterstand heeft, wordt het teveel betaalde bedrag aan u overgemaakt. Als u een betalingsachterstand heeft, dan vindt er eerst een verrekening plaats. De huurachterstand wordt dan verrekend met het terug te storten bedrag. Als u inmiddels verhuisd bent, dan wordt eerst de eindafrekening opgemaakt. Maximaal zes weken nadat de huur is opgezegd, krijgt u de voorstand teruggestort.