Huur opzeggen

Ik wil de huur opzeggen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Hoe werkt dit?

Het is mogelijk om als nabestaande de huur op te zeggen voor een overleden huurder. Totdat de huur daadwerkelijk beëindigd wordt, zijn deze nabestaanden ook verantwoordelijk voor het betalen van de huur. De huur kan worden opgezegd met en opzegtermijn van één maand. Wij vragen de nabestaanden om bij de huuropzegging een kopie van de overlijdensakte of rouwkaart mee te sturen.

Nieuwe hoofdhuurder
Is er wel een echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of medehuurder? Dan wordt deze persoon na overlijden van de huurder automatisch hoofdhuurder. Is er geen nabestaande? dan eindigt de huur automatisch aan het einde van de tweede kalendermaand na de maand waarin de huurder overleed.