Huur opzeggen

Ik wil de huur opzeggen, maar er blijft wel iemand in de woning achter. Hoe kan ik dit regelen?

Wij willen graag op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in het huishouden. U kunt ons hierover informeren door een e-mail te sturen naar info@de-alliantie.nl. Wanneer iemand de woning verlaat die ook op het huurcontract staat, en dus recht heeft op de woning (medehuurder is), dan hebben we meer dan een notificatie nodig.

Medehuur beëindigen
Als een gezamenlijke huishouding wordt beëindigd, is vaak de vraag wie van de huurders de huurovereenkomst kan voortzetten. Medehuurders moeten zelf uitmaken wie de huurovereenkomst voortzet. Komt u er samen niet uit, dan kan de kantonrechter een uitspraak doen. Voordat de naam op het huurcontract gewijzigd kan worden, moet degene die de woning verlaat schriftelijk afstand doen van alle rechten en plichten van de woning. De opzegtermijn is een maand.

Overlijden
Bij het overlijden van de hoofd- of medehuurder zouden we graag op de hoogte gebracht willen worden door een kopie van de overlijdensakte toegestuurd te krijgen.

Bij echtscheiding (ook geregistreerd partnerschap)
Bij een echtscheiding kan ook onderling bepaald worden wie er in de woning achterblijft. Wederom moet diegene schriftelijk afstand doen van alle rechten en plichten in de woning. Mochten de huurders er onderling niet uitkomen dan bepaalt de rechter aan wie de woning wordt toegewezen. Bij de opzegging dient het volgende te worden meegestuurd:

  • Kopie echtscheidingsvonnis van de rechtbank waarin wordt vermeld aan wie de woning is toegewezen;
  • Een bewijs van inschrijving van de echtscheiding in het BRP (basis registratie personen, voormalig GBA gemeentelijke basis administratie)


Toelichting
Wanneer u de opzegging doet (niet in het geval van overlijden), hebben wij de volgende zaken van u nodig:

  • Een opzeggingsbrief die door alle huurders op het huurcontract is ondertekend. (Zie dit formulier)
  • Het nieuwe woonadres van de vertrekkende huurder