Huur opzeggen

Ben ik verplicht om een nieuw adres op te geven wanneer ik mijn huidige woning opzeg?

Ja, dat bent u verplicht. Dat is ook opgenomen in de huurovereenkomst:

Artikel 6: Huurder verklaart voor de uitvoering van de huurovereenkomst woonplaats te hebben gekozen in het gehuurde totdat hij, bij het einde van deze huurovereenkomst, zijn nieuwe adres aan de verhuurder zal hebben medegedeeld.

Wij nemen de huuropzegging dan ook alleen in behandeling, wanneer het nieuwe adres wordt meegedeeld.