Huur

Wat is het huishoudinkomen?

Het gezamenlijke inkomen van alle ingeschreven personen op een adres noemen we het huishoudinkomen. Van inwonende jongeren onder de 23 jaar telt hun inkomen tot € 20.108 niet mee. 

Elk jaar kijken we op 1 juli wie er staat ingeschreven op een adres en wat het huishoudinkomen van het jaar ervoor was. Zo bepalen we de huuraanpassing. 

Als de samenstelling van het huishouden is gewijzigd maar nog niet doorgegeven aan de gemeentelijke Basisregistratie Personen (bevolkingsregister), dan moet u dit zo snel mogelijk in orde maken bij uw gemeente.