Huur

Kan ik huurverlaging krijgen?

In sommige gevallen kunt u een huurverlaging krijgen, bijvoorbeeld:

  • U heeft last van onderhoudsgebreken en wilt daarom verlaging van de huur. Dit regelt u via de huurcommissie.
  • Uw huishoudinkomen is gedaald: u verdient minder, of iemand is uitgeschreven uit uw huishouden. In bepaalde gevallen kunt u dan met terugwerkende kracht - tot maximaal twee jaar - huurverlaging krijgen.

Wij bekijken per geval of een huurverlaging kan worden toegekend. Stuur uw aanvraag naar ons via het contactformulier. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd gaat de huurverlaging in. U krijgt dit met terugwerkende kracht - tot maximaal twee jaar: 

  • Vanaf het moment van de ingang van de huuraanpassing, als het gaat om een verminderd inkomen;
  • Of vanaf de datum dat een persoon met een inkomen zich heeft uitgeschreven van uw adres bij de gemeentelijke Basisregistratie Personen (bevolkingsregister).

De Alliantie gaat hiermee verder dan de wettelijke regeling, waarbij de huurverlaging twee maanden na de aanvraag ingaat.

Huurders van een vrijesectorhuurwoning komen niet in aanmerking voor een huurverlaging, maar wellicht wel voor woonkostentoeslag.