Hoe en wanneer betaal ik mijn huur? Hoe en wanneer betaal ik mijn huur?

U betaalt de huur voor of op de eerste dag van elke nieuwe huurmaand. U kiest zelf hoe u betaalt:

 • Online: via Mijn Alliantie betaalt u snel en eenvoudig online de huur met iDeal. Hier kunt u ook uw rekeningnummer of betaalmethode aanpassen.
 • Automatische incasso: wij schrijven elke eerste werkdag van de maand de huur af van uw rekening. Hiervoor geeft u ons toestemming via het formulier machtiging automatische incasso. Stuur het formulier naar ons toe via het contactformulier.
 • Wilt u uw machtiging intrekken? Stuur ons dan het ingevulde formulier Intrekken machtiging naar ons toe via het contactformulier.
 • Voor het wijzigen van een rekeningnummer t.b.v. automatische incasso moet eerst de huidige machtiging ingetrokken worden en dan een nieuwe machtiging afgegeven worden. Stuur beide formulieren naar ons toe via het contactformulier.
 • Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Neem contact op via het contactformulier
 • Via de mail: wij mailen u iedere maand een iDEAL-link om de huur te betalen. Ook dit vraagt u aan via het contactformulier. Vermeld uw klantnummer en e-mailadres bij uw vraag.


Hoe bepaalt de Alliantie de huurprijs? Hoe bepaalt de Alliantie de huurprijs?
Het vaststellen van de huurprijs gaat in een aantal stappen:


1. De Alliantie bepaalt eerst de maximale huurprijs. Voor elk kenmerk krijgt de woning ‘punten’. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs. Dit is wettelijk geregeld. 


2. Vervolgens stelt de Alliantie het huurbedrag vast waarvoor we de woning willen verhuren. Dit mag niet hoger zijn dat een bepaalde grens, dat noemen we de aftoppingsgrens. Er is een lage aftoppingsgrens van € 619 (voor 1 en 2 persoonshuishouden) en een hoge aftoppingsgrens van € 663 (voor 3 en meerpersoonshuishoudens).


1. De huurprijs die in stap 2 wordt vastgesteld is voor sommige huurders te hoog. We kijken daarom ook naar de huishoudsamenstelling en het inkomen van de nieuwe huurder. Als u recht heeft op huurtoeslag, dan betaalt u een lagere huur dan in de advertentie staat. Dit heet passend toewijzen. 


2. Als u geen recht heeft op huurtoeslag, betaalt u de huurprijs uit de advertentie. Dus de huurprijs die is vastgesteld in stap 2. Woningzoekenden kunnen meestal op alle woningen reageren (als de woning niet te groot of te klein is voor het huishouden). In sommige gevallen kunnen alleen woningzoekenden reageren met een inkomen dat geen recht geeft op huurtoeslag.
Wat is het huishoudinkomen? Wat is het huishoudinkomen?

Het gezamenlijke inkomen van alle ingeschreven personen op een adres noemen we het huishoudinkomen. Van inwonende jongeren onder de 23 jaar telt hun inkomen tot € 20.108 niet mee. 

Elk jaar kijken we op 1 juli wie er staat ingeschreven op een adres en wat het huishoudinkomen van het jaar ervoor was. Zo bepalen we de huuraanpassing. 

Als de samenstelling van het huishouden is gewijzigd maar nog niet doorgegeven aan de gemeentelijke Basisregistratie Personen (bevolkingsregister), dan moet u dit zo snel mogelijk in orde maken bij uw gemeente.

Ik heb teveel of te weinig huur betaald, wat nu? Ik heb teveel of te weinig huur betaald, wat nu?

In Mijn Alliantie kunt u direct een overzicht zien van uw betalingen. Als u teveel heeft betaald en u heeft een betalingsachterstand, dan wordt het teveel betaalde bedrag eerst daarmee verrekend. Blijft er na verrekening nog een bedrag over, dan kunt u contact opnemen met de Alliantie en vragen om uitbetaling onder vermelding van het juiste IBAN.

Als u een huurachterstand heeft, kunt u in Mijn Alliantie bekijken of er mogelijkheden zijn om dit vanuit uw account te regelen.

Kan ik huurverlaging krijgen? Kan ik huurverlaging krijgen?

In sommige gevallen kunt u een huurverlaging krijgen, bijvoorbeeld:

 • U heeft last van onderhoudsgebreken en wilt daarom verlaging van de huur. Dit regelt u via de huurcommissie.
 • Uw huishoudinkomen is gedaald: u verdient minder, of iemand is uitgeschreven uit uw huishouden. In bepaalde gevallen kunt u dan met terugwerkende kracht - tot maximaal twee jaar - huurverlaging krijgen.

Wij bekijken per geval of een huurverlaging kan worden toegekend. Stuur uw aanvraag naar ons via het contactformulier. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd gaat de huurverlaging in. U krijgt dit met terugwerkende kracht - tot maximaal twee jaar: 

 • Vanaf het moment van de ingang van de huuraanpassing, als het gaat om een verminderd inkomen;
 • Of vanaf de datum dat een persoon met een inkomen zich heeft uitgeschreven van uw adres bij de gemeentelijke Basisregistratie Personen (bevolkingsregister).

De Alliantie gaat hiermee verder dan de wettelijke regeling, waarbij de huurverlaging twee maanden na de aanvraag ingaat.

Huurders van een vrijesectorhuurwoning komen niet in aanmerking voor een huurverlaging, maar wellicht wel voor woonkostentoeslag.


Wat zijn de huurvoorwaarden? Wat zijn de huurvoorwaarden?

U gaat een huurcontract tekenen of heeft een huurcontract getekend met de Alliantie. Deze overeenkomst is de officiële versie van de afspraken tussen u en de Alliantie, zoals de afspraak dat u tegen betaling gebruik maakt van een van onze woningen U hebt zowel rechten als plichten. In de huurovereenkomst kunt u lezen welke algemene huurvoorwaarden voor u gelden:

De belangrijkste voorwaarden:

 • U betaalt de huur vooruit
  U betaalt huur vanaf het moment dat de huurovereenkomst ingaat. De huur moet altijd vóór de eerste van de maand binnen zijn bij de Alliantie. U kiest zelf een betalingswijze. De huur is als volgt opgebouwd:
  • Netto huur: de huur die u betaalt voor alleen de woning, ook wel kale huur genoemd;
  • Servicekosten: kosten voor onderhoud, water, stroom, gemeenschappelijke ruimtes e.d.
   De bruto huur is de netto huur plus de servicekosten. De rekenhuur is het deel van de totale huur dat in aanmerking komt voor huurtoeslag (netto huur plus een deel van de servicekosten).
 • U laat uw huis in oorspronkelijke staat achter
  Als u in een woning van ons gaat wonen, voert een woonadviseur van de Alliantie een opname uit waarin de staat van de woning is beschreven. Wanneer u verhuist, moet de woning aan die beschrijving voldoen. Soms zijn veranderingen aan uw woning toegestaan. De opleveringsstaat wordt door u en de Alliantie ondertekend en aan uw huurovereenkomst toegevoegd.
 • U bewoont zelf uw woning 
  U mag uw woning niet leeg laten staan of verhuren aan iemand anders. Dat zien wij als onderhuur en valt onder woonfraude. Onder bepaalde voorwaarden is huisbewaring wel toegestaan.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de binnenkant van uw woning
  De Alliantie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenkant van uw woning en u voor het onderhoud binnen. De Alliantie heeft het glas van alle buitenramen, en de buitenkant van de gebouwen verzekerd (opstalverzekering). U bent zelf verantwoordelijk voor uw inboedel: al uw eigen spullen. Wij raden u aan een inboedelverzekering af te sluiten en een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.
 • U bent verantwoordelijk voor uw huis
  U mag uw huis niet gebruiken voor activiteiten die strafbaar zijn. Dat valt onder woonfraude.
 • Voorwaarden zonnepanelen
  De Alliantie levert zonnepanelen aan haar huurders, hierover zijn afspraken gemaakt. Bekijk de voorwaarden voor het gebruik van zonnepanelen.

Heeft u vragen over de huurvoorwaarden of huurovereenkomst? Stel uw vraag via het contactformulier.

Hoe vraag ik een kopie van mijn huurcontract aan? Hoe vraag ik een kopie van mijn huurcontract aan?

Soms heeft u een kopie van uw huurcontract nodig. Wij kunnen u deze toesturen, vraag dit bij ons aan via contactformulier.


Hoe vraag ik een huurspecificatie aan? Hoe vraag ik een huurspecificatie aan?

Soms heeft u een huurspecificatie nodig, bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoeslag. Op een huurspecificatie staat de opbouw van uw maandelijkse huurkosten.

U kunt uw huurspecificatie van het afgelopen jaar zelf opvragen via Mijn Alliantie

Kan iemand anders mijn zaken regelen? Kan iemand anders mijn zaken regelen?

U kunt iemand anders machtigen om uw zaken te regelen. U geeft dan toestemming aan diegene om bijvoorbeeld de huur over te maken. Hiervoor vullen u en de gemachtigde een volmacht in. Stuur het ingevulde formulier naar ons via het contactformulier.

Kan ik tijdelijk huren? Kan ik tijdelijk huren?

Woningen op de lijst voor sloop of renovatie staan vaak eerst een tijd leeg. Om kraak te voorkomen worden deze woningen soms tijdelijk verhuurd. De Alliantie heeft de verhuur van de tijdelijke woningen uitbesteed aan Gapph, kijk op de website voor meer informatie.

Socius Wonen Amsterdam
Socius is een jongerenhuisvester die maatschappelijk vastgoed en kantoren (bezit van de Alliantie) geschikt maakt voor kamerbewoning. Meer informatie en aanmelden kan op de Socius website.

Het huren van een tijdelijke woning heeft geen gevolgen voor uw inschrijfduur bij WoningNet.


Hoe kom ik aan een verhuurdersverklaring? Hoe kom ik aan een verhuurdersverklaring?

Als u kandidaat-huurder bent en wellicht bij ons gaat huren, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Daarvoor vult u het formulier verhuurdersverklaring deel I en II in:

 • Verklaring kandidaat: hierin geeft u informatie over u en uw gezin. Dit formulier vult u zelf in en neemt u mee als u bij de Alliantie de huurovereenkomst gaat ondertekenen.
 • Verhuurdersverklaring: dit formulier geeft ons informatie over uw woon- en betaalgedrag. Uw huidige verhuurder vult dit in. Het ingevulde formulier levert u in samen met uw andere documenten.

Verhuurdersverklaring van de Alliantie
Als u nu huurt bij de Alliantie maar u gaat verhuizen, kan het zijn dat u juist een verhuurdersverklaring nodig heeft van ons. Dit is een verklaring waarin wij bevestigen dat u op goede wijze bij ons gehuurd heeft, en geen betaalachterstanden heeft. Voor een nieuwe verhuurder is dat belangrijk om te weten. Wij kunnen een verhuurdersverklaring opstellen voor onze (oud-)huurders. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via het contactformulier.

Kom ik in aanmerking voor een urgentie? Kom ik in aanmerking voor een urgentie?

Als u in een noodsituatie verkeerd en u bent met spoed op zoek naar een woning - bijvoorbeeld door sociale of medische problemen -, kunt u een urgentie krijgen. Dit geeft u voorrang op andere woningzoekenden bij het zoeken van een woning. Bij een urgentie-aanvraag kijkt een urgentiecommissie altijd per specifieke situatie naar de reden van de aanvraag. Per regio verschilt de procedure:

Almere
Om in Almere in aanmerking te kunnen komen voor urgentie, moet u ingeschreven staan bij WoningNet. Urgentie wordt alleen verstrekt als er sprake is van een ‘aantoonbaar levensbedreigende’ situatie. Meer informatie vindt u op de website van Het Vierde Huis.

 • Amersfoort en Eemnes
  Om in de gemeente Amersfoort of Eemnes in aanmerking te kunnen komen voor urgentie, moet u ingeschreven staan bij WoningNet Eemvallei. Urgentie wordt alleen verstrekt als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Ga voor meer informatie naar de website van de urgentiecommissie.
 • Amsterdam
  In Amsterdam worden urgenties zeer beperkt afgegeven. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam.
 • Gooi en Vechtstreek
  In Gooi en Vechtstreek is er een regionale urgentiecommissie: folder Regionale Urgentiecommissie. In deze regio kunt u ook gebruik maken van de spoedzoekregeling. Meer informatie hierover vindt u op de website van WoningNet.

Andere mogelijkheden om aan een woning te komen zijn:

 • Vrijesectorhuur. Hierbij is geen wachtlijst, maar de huurprijzen zijn wel hoger dan van sociale huurwoningen.
 • Woningruil
 • Koopwoning
 • Tijdelijke verhuur

U kunt zelf zoeken naar vrijesectorhuur- en koopwoningen via bijvoorbeeld WoningNet of Funda. Ook is er onze eigen website BenOpZoek. Hier biedt de Alliantie vrijesectorhuur- en koopwoningen aan.