Huur

Hoe bepaalt de Alliantie de huurprijs?

Het vaststellen van de huurprijs gaat in een aantal stappen:

  1. De Alliantie bepaalt eerst de maximale huurprijs. Voor elk kenmerk krijgt de woning ‘punten’. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs. Dit is wettelijk geregeld met het woningwaarderingsstelsel (WWS).
  2. Vervolgens stelt de Alliantie het huurbedrag vast waarvoor we de woning willen verhuren. Als de maximale huur hoger is dan € 651, dan is de huurprijs die we bepalen vaak een lager bedrag dan de maximale huur. De huurprijs die bij deze stap wordt vastgesteld is de huurprijs die in de advertentie staat.
  3. De huurprijs die in stap 2 is vastgesteld kan voor sommige huurders te hoog zijn. We kijken daarom ook naar de huishoudsamenstelling en het inkomen van de nieuwe huurder. Als dat recht geeft op huurtoeslag, dan betaalt u een lagere huur dan in de advertentie staat. Dit heet passend toewijzen. In de tabel ziet u de huur- en inkomensgrenzen die voor u gelden.
  4. Als u geen recht heeft op huurtoeslag, betaalt u de huurprijs uit de advertentie: de huurprijs die is vastgesteld in stap 2.