Huur

Hoe bepaalt de Alliantie de huurprijs?

Voor elke huurwoning in Nederland geldt een wettelijk vastgestelde maximale huurprijs, gebaseerd op de kenmerken van de woning: de grootte, het aantal kamers en de kwaliteit van de voorzieningen. Dit heet het woningwaarderingsstelsel (WWS). Voor elk kenmerk krijgt de woning ‘punten’; het totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs.

In veel gevallen wordt de huurprijs lager vastgesteld dan de maximale huur. Zo kijken we naar uw huishoudsamenstelling en inkomen. Als u een inkomen heeft dat recht geeft op huurtoeslag, dan kan het zijn dat u een lagere huurprijs moet betalen. Dit heet passend toewijzen. In de tabel ziet u de huur- en inkomensgrenzen die voor u gelden. 

Als u geen recht heeft op huurtoeslag, betaalt u minder dan de maximale huur die voor uw woning geldt als deze hoger is dan € 652.

Woningzoekenden kunnen meestal op alle woningen reageren (als de woning niet te groot of te klein is voor het huishouden). In sommige gevallen kunnen echter alleen woningzoekenden reageren met een inkomen dat geen recht geeft op huurtoeslag. Dat komt omdat voor deze woningen de huur minimaal € 652 is en we aan de regels van de overheid moeten voldoen. 

Voorbeeld 1: 
U heeft recht op huurtoeslag en uw gezin bestaat uit vijf personen. De maximale huur van de woning is € 740. U betaalt € 651. Dat is 88% van de maximale huur.

Voorbeeld 2:
U heeft recht op huurtoeslag en u woont alleen. De maximale huur van de woning is € 699. U betaalt € 607. Dat is 87% van de maximale huur.

Voorbeeld 3: 
U heeft geen recht op huurtoeslag. De maximale huur van de woning is € 740. U betaalt € 699. Dat is 90% van de maximale huur.

Op de website van de Huurcommissie kunt u nagaan of de huurprijs van uw woning klopt.