Hulpinstanties

Wat is WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)?

WSNP staat voor 'Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen'. Men komt in aanmerking voor de WSNP indien de rechter bepaalt dat de schuld in een periode van drie jaar geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden kan worden. Hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Zo mag u geen nieuwe schulden aangaan wanneer u in een WSNP traject zit.