Hulpinstanties

Ik zit in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en heb een betalingsachterstand. Kan ik een betalingsregeling treffen?

Voor het afsluiten van een betalingsregeling terwijl u in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) zit heeft u in ieder geval toestemming van de bewindvoerder nodig.

U kunt een verzoek voor een betalingsregeling telefonisch aan de Alliantie voorleggen. U wordt dan doorverbonden met een medewerker huurincasso.