Hulp bij een woning vinden

Wat is het tweedekansbeleid?

Soms heeft een huurder problemen. Er is bijvoorbeeld sprake van overlast, een betalingsprobleem of beide. Een tweedekansbeleid geeft huurders een nieuwe kans op 'goed huurderschap'. Ook huurders van de Alliantie kunnen in bepaalde gevallen aanspraak maken op het tweedekansbeleid. Dit is alleen mogelijk voor huurders waarbij de rechter al een uitspraak heeft gedaan en de huurovereenkomst is verbroken. 

Het tweedekansbeleid betekent dat de huurder met verplichte begeleiding toch in een woning kan blijven wonen. De huurovereenkomst is verbonden aan een tweejarige woonbegeleidingsovereenkomst met een zorginstelling, met mogelijk verlenging tot drie jaar. Als alle partijen het ermee eens zijn kan deze bijzondere afspraak worden omgezet in een reguliere huurovereenkomst. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.