Hoog naar Laag

Woningen in uitzonderingscomplexen worden dus niet geadverteerd in Woningnet. Hoe weet de Alliantie dan dat ik belangstelling heb voor de regeling Van Hoog naar Laag?

Als u in één van de uitzonderingscomplexen woont, aan de voorwaarden voldoet en in de toekomst in aanmerking wilt komen voor de regeling Van Hoog naar Laag, kunt u zich melden bij de Alliantie. U komt dan op een lijst te staan. De volgorde van de lijst is gebaseerd op woonduur. Als er een woning op de begane grond in één van deze  buurtcombinaties vrij komt, dan wordt aan mensen op de lijst gevraagd of zij belangstelling hebben. In principe krijgt een huurder op de lijst één keer de kans om door te schuiven naar een woning op de begane grond. Dus als u weigert, kunt u niet nog een keer in aanmerking komen voor de regeling.