Groot naar Beter

Klopt het dat ik in aanmerking kom voor een verhuiskostenvergoeding als ik van de regeling Groot naar Beter gebruik maak?

Er geldt een vergoedingsregeling waarbij de huurder van de grote woning een verhuiskostenvergoeding of onkostenvergoeding krijgt. U kunt dit bij de gemeente Amsterdam aanvragen. Kijk voor meer informatie op deze website.