Financien

Wat is een VvE-bijdrage? Wat is een VvE-bijdrage?

Eigenaren betalen naar rato van hun aandeel mee aan de kosten die de Vereniging van Eigenaren maakt. Dit is de VvE-bijdrage. Hoe die onderlinge verdeling bepaald is, staat in de splitsingsakte. Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld voor de te verwachten kosten van dat jaar. Hiermee wordt de voorschotbijdrage vastgesteld. De definitieve bijdrage wordt bepaald na afsluiting van het boekjaar. De VvE-bijdrage bestaat uit verschillende kostenposten: 

  • Klein dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken);
  • Verzekeringen (opstal, glas, aansprakelijkheid);
  • Sparen voor planmatig onderhoud (reservefonds);
  • Servicekosten (elektra, schoonmaak, tuinonderhoud);
  • Beheerkosten. 

Specifieke vragen over de bijdrage van een bepaalde VvE kan je ons stellen via het contactformulier.

Hoe wordt het groot onderhoud bekostigd? Hoe wordt het groot onderhoud bekostigd?

De VvE is verplicht een reservefonds te vormen en in stand te houden voor het uitvoeren van planmatig onderhoud aan de gemeenschappelijke delen en zaken van het gebouw. Een deel van de maandelijkse VvE-bijdrage gaat naar dit fonds. De hoogte van deze reservering wordt berekend aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Als de VvE buiten het MJOP om werkzaamheden wil opdragen of het planmatig onderhoud (veel) duurder uitvalt dan voorzien, dan kan de vergadering van eigenaars besluiten om een eenmalige extra bijdrage bij de eigenaren in rekening te brengen.