Een woning zoeken

Welke gegevens moet ik aanleveren als kandidaat-huurder? Welke gegevens moet ik aanleveren als kandidaat-huurder?

Voordat je huurder van een woning wordt, ben je kandidaat-huurder. We hebben eerst nog wat gegevens van je nodig, voor we de woning aan je verhuren. Als kandidaat-huurder van een woning krijg je een e-mail waarin staat wat je moet inleveren:

 • Een historisch uittreksel Basis Registratie Personen (BRP)
  Dit is een document van je gemeente, hierop staan alle personen uit je huishouden. Het mag niet ouder zijn dan drie maanden. Let op: als je het historisch BRP online opvraagt bij de gemeente, moet je in het aantekenveld aangeven dat het een uittreksel voor een woningcorporatie is. Bij een incomplete BRP kan het zijn dat we de woning niet aan je toewijzen. Let op: als je binnen Amsterdam verhuist, heb je geen uittreksel nodig. Wij vragen dit dan voor je aan. We willen wél een origineel BRP ontvangen als het gaat om een geheim adres of als je niet uit de gemeente Amsterdam komt.
 • Inkomensverklaring: de laatste inkomensverklaring die je hebt van jou en - als die er zijn - je partner of huisgenoten. Voor meeverhuizende kinderen hoeft dit niet. Een inkomensverklaring vraag je op bij de Belastingdienst. Let op: wij accepteren alleen het originele digitale bestand dat de Belastingdienst je heeft gestuurd. 
 • Verhuurdersverklaring: Hierin verklaart degene bij wie je nu huurt, dat je een 'goede huurder' bent. Je vraagt dit op bij de verhuurder waarvan je nu huurt.

Regio Almere: in dit formulier lees je welke documenten wij van je nodig hebben als je een voorlopige aanbieding voor een woning in de regio Almere hebt ontvangen. Hier staat ook hoe je de documenten naar ons verstuurt.

Regio Amsterdam: de Alliantie regelt de huisvestingsvergunning bij het afsluiten van een nieuw huurcontract. 

Regio Almere en de Gooi en Vechtstreek: een huisvestingsvergunning heb je hier niet nodig.


Wat is een middensegmentwoning? Wat is een middensegmentwoning?

We vinden het belangrijk dat iedereen een passende woning heeft, ook mensen die net teveel verdienen voor sociale huur. Daarom bieden we een deel van onze vrijesectorhuurwoningen aan in het middensegment. Dit zijn woningen met een huur onder de markthuur, tot maximaal €1065,-. We verhuren ze aan huishoudens met een bruto jaarinkomen tot €56.750,- en aan doorstromers: huishoudens die een sociale huurwoning van de Alliantie achterlaten.

Huurders met een middensegmentcontract krijgen elk jaar een inkomensafhankelijke huuraanpassing. De Alliantie vraagt dan om gegevens over het jaarinkomen en het huishouden aan te leveren voor de inkomenstoets: we kijken dan hoe hoog je huur gaat worden. Op 1 juli gaat de vastgestelde huuraanpassing in.

Op Ben op zoek staat het woningaanbod van de Alliantie in de vrije sector.

Krijg ik als mantelzorger voorrang op een woning? Krijg ik als mantelzorger voorrang op een woning?

Iedere gemeente heeft eigen voorrangsregelingen. Als mantelzorger kan je bij je eigen gemeente terecht voor informatie en aanvragen van mantelzorgurgentie.

Mantelzorgers of mantelzorgontvangers krijgen in de regio Amsterdam voorrang op woonruimte, als dat betekent dat beide partijen dichter bij elkaar komen te wonen. Dit vraagt je aan via het Sociaal Loket van stadsdeel Centrum in Amsterdam.

Wat gebeurt er als ik een woning weiger? Wat gebeurt er als ik een woning weiger?

Als je op een woning reageert en krijgt aangeboden, kan je deze accepteren of weigeren. Dit doe je zelf op de website van Woningnet. Er zijn deadlines verbonden aan deze reacties, dus doe dit zo snel mogelijk.

Je mag niet zomaar een woning weigeren die je al geaccepteerd hebt. Er zijn veel mensen die een woning zoeken, corporaties proberen woningen zo goed en snel mogelijk toe te wijzen. Als je dit toch doet, zijn er - per regio verschillende - gevolgen:

 • Almere: als je een woning wilt bezichtigen en daarna de woning niet accepteert heeft dit gevolgen voor uw inschrijving bij WoningNet regio Almere. Na drie keer weigeren wordt bovendien je inschrijving geblokkeerd.
 • Amersfoort: na de bezichtiging mag je aangeven of je de woning wel of niet accepteert. Als je de woning weigert nadat je deze eerst hebt geaccepteerd, dan mag de Alliantie één maand huur in rekening brengen.
 • Amsterdam: je mag na de bezichtiging nog aangeven of je de woning wel of niet accepteert. Als je de woning eerst hebt geaccepteerd en vervolgens alsnog weigert, kan dit gevolgen hebben. Let op: als je de woning weigert nadat je deze eerst hebt geaccepteerd, moet je € 75,- betalen. Je inschrijving is geblokkeerd tot je dit bedrag betaalt. Je kan dan niet reageren op woningen of een aanbieding ontvangen voor een andere woning. 
 • Gooi en Vechtstreek: na acceptatie van de woning kan je alsnog de woning weigeren. Als je dit doet na het controleren en het goedkeuren van je gegevens, kan de corporatie administratiekosten in rekening brengen.

Urgentiekandidaten mogen niet weigeren, zij lopen het risico dat hun urgentie komt te vervallen als zij een aangeboden woning weigeren.Hoe vraag ik woningruil aan? Hoe vraag ik woningruil aan?

Vanwege de coronacrisis is het voorlopig niet mogelijk om woningen te ruilen. Met woningruil is er contact tussen ruilkandidaten en medewerkers. Het is dan moeilijk om de RIVM-veiligheidsregels te volgen. Lees meer over hoe we werken tijdens corona.


Als huurder van de Alliantie kan je je woning ruilen met die van iemand anders. Daarvoor heb je toestemming nodig van ons, degene met wie je ruilt (de ruilkandidaat), en van de gemeente. Ook als de andere woning in een ander gebied ligt, kan je van woning ruilen.

Het aanvragen van een woningruil doe je door een woningruilformulier in te vullen. Kies hieronder het formulier dat past bij je situatie. Let op: allebei de huurders die willen ruilen, moeten het formulier online invullen.

Er zijn een paar regels voor woningruil:

 • Je bent hoofdhuurder van een zelfstandige huurwoning met een eigen huisnummer;
 • Je bent bij de aanvraag nog niet verhuisd. (Dat mag pas als je toestemming hebt gekregen om te ruilen);
 • De woning past bij de gezinssamenstelling van beide partijen;
 • Het is geen schijnruil. Dat betekent: je ruilpartner(s) of jij hebben geen andere woning gekocht, gehuurd of toegewezen gekregen. Je mag niet ruilen met een leegstaande of een verkochte woning. Na de ruil blijft er geen woning leegstaan. Ook als je wilt ruilen met een woning die de Alliantie binnenkort wil verkopen, kan dit een ruil in de weg staan.
 • De mensen die ruilen moeten degenen zijn die er gaan wonen;
 • Het inkomen van jou en dat van de ruilkandidaat passen bij het nieuw bepaalde huurbedrag van de woning;
 • De nieuwe bewoners gaan minimaal een jaar in de nieuwe woning wonen;
 • Je ruilpartner en jij hebben als een ‘goed huurder’ gewoond. Je ruilpartner kan dit laten zien door een verhuurdersverklaring;
 • Allebei de ruilkandidaten hebben geen huurachterstand;
 • Kandidaten hebben in het verleden niet voor overlast gezorgd;
 • De woning moet passend zijn voor de bewoner(s) en de grootte van het huishouden;
 • Het gezamenlijk inkomen van jou en je (eventuele) partner past bij de huurprijs van de woning. Dat is ook zo voor je ruilpartner(s);
 • De achtergelaten woning is technisch in orde;
 • De verhuurder van de ruilkandidaat - als dat een andere is dan de Alliantie - moet ook instemmen met de woningruil.
 • Je moet ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningnet in je regio. Alleen in Amsterdam is dit niet verplicht;
 • Als je woont in een woning voor een speciale doelgroep, zoals een rolstoelwoning, dan moet je ruilpartner binnen deze doelgroep vallen.


Het is belangrijk dat wij goed weten wat er speelt rond de verhuur van een woning. Bij een toewijzing kijken wij naar de regels, maar ook of een kandidaat past bij de woning. Wij willen graag een goede keuze maken, zodat er later geen vervelende situaties ontstaan. Daarom vragen wij je om ons alle informatie te geven die we nodig hebben. Als je twijfelt, overleg dat dan ook met onze medewerkers.

Wijziging van huurprijs
Let er op dat de huurprijs opnieuw wordt vastgesteld. De huur kan hoger worden. Het is mogelijk dat de nieuwe huur boven de huurtoeslaggrens uitkomt.

Verdere afhandeling
Als wij niet akkoord gaan met de woningruilaanvraag dan laten we je dat weten. Als wij wel akkoord gaan met de woningruil, dan willen we meer weten over je ruilpartner. Als je ruilpartner(s) een woning huurt van een andere woningcorporatie, dan vragen we aan die corporatie informatie over je ruilpartner. Wij nemen daarna contact op met jullie beiden. 

Woninginspectie
Als je een ruilwoning hebt gevonden en aangevraagd, voert de Alliantie eerst inspectie uit. We maken een afspraak met beide ruilpartner(s) voor een eerste inspectie van de woning van de Alliantie, door een medewerker van de Alliantie. We maken afspraken over bijvoorbeeld overname van spullen, en oplevering van de woning. De ruilpartners tekenen daarna het inspectierapport en overnameformulier. De huuropzegging van de woning wordt ingevuld en ondertekend. Als beide woningen van de Alliantie zijn, dan maken we ook een afspraak voor de andere woning. Als er nog werkzaamheden plaatsvinden in een woning, kan dit zijn dat je de woning tijdelijk niet in kan.

Tekenen huurovereenkomst
We rekenen € 21,- administratiekosten bij het tekenen van de huurovereenkomst. Als er een naamplaatje bij komt, kost dat € 10,50. Het tekenen van de huurovereenkomst gebeurt in de woning met allebei de kandidaten. Jij en je ruilpartner(s) mogen pas verhuizen als alle partijen de woningruil hebben goedgekeurd, en de huurovereenkomsten zijn getekend. Als je verhuist moet je officieel huurder zijn. Dat zorgt ervoor dat er geen onduidelijkheid is over de woning en de huur. De Alliantie is niet aansprakelijk voor verplichtingen die je bent aangegaan.

Bij bijzondere typen woningen kan je alleen ruilen met een huurder die ook aan de voorwaarden voldoet voor zo’n woning. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Aangepaste woningen
 • Seniorenwoningen met zorg (voorheen wibo-woningen)
 • Woningen met het label voor senioren

De volgende woningen doen niet mee met woningruil:

 • Woningen die gesloopt of gerenoveerd worden
 • Wisselwoningen

Driehoeksruil
Een driehoeksruil betekent dat A wil verhuizen naar B, B naar C en C naar A. Dit is mogelijk als de oude huurder en de nieuwe huurder van de Alliantiewoning allebei aan de voorwaarden voldoen. Ook moeten de andere twee verhuurders instemmen met de woningruil.

Kosten
De nieuwe huurder betaalt administratiekosten bij het tekenen van het contract. De Alliantie brengt geen extra kosten in rekening.

Vrijesectorwoning en woningruil
Ook als je een vrijesectorhuurwoning huurt van de Alliantie kan je van woning ruilen. De ruilkandidaat gaat dan een nieuwe markthuur betalen. Deze wordt bepaald op basis van taxatie: de waarde van de woning wordt dan bepaald. Ook moet diegene voldoen aan de inkomensnormen. Soms wordt een vrijesectorwoning als sociale huurwoning verhuurd als deze leegkomt. In dat geval is woningruil mogelijk als de nieuwe huurder aan de inkomenseisen voldoet voor een sociale huurwoning.

Middensegmentwoningen en woningruil 
Sommige duurdere vrije sectorwoningen verhuren we met korting in het middensegment. Soms bieden we ook sociale huurwoningen in dit segment aan, als deze vrijkomen door een verhuizing. We vinden het belangrijk dat iedereen een geschikte betaalbare woning heeft. Ook woningzoekenden die net teveel verdienen voor sociale huur. Voor deze middensegmentwoningen is er een (voorrangs)regeling die vooraf in de advertentie van de woning staat. Zo krijgen bijvoorbeeld mensen uit een sociale huurwoning (doorstromers) voorrang. Woningruil bij middensegmentwoningen is niet mogelijk, omdat we ons dan niet kunnen houden aan de (voorrangs)regeling.

De Alliantie helpt niet bij het zoeken naar een ruilkandidaat. Hiervoor bestaan speciale websites zoals:

Het duurt minstens zes weken voor we een woningruil in behandeling nemen. Als we je gegevens niet volledig ontvangen, dan kunnen wij je aanvraag niet in behandeling nemen. 

Hoe vind ik een sociale huurwoning? Hoe vind ik een sociale huurwoning?

Inschrijven bij WoningNet

Sociale huurwoningen zijn huurwoningen met een maximale huurprijs van €737,14 euro per maand. Ze zijn in het bezit van woningcorporaties en woningbouwverenigingen, maar worden aangeboden via WoningNet. Als je je inschrijft bij WoningNet kan je reageren op woningen. Woningcorporaties en woningbouwverenigingen verdelen en verhuren de woningen volgens bepaalde afspraken:

 • 80% van de woningen gaat naar huishoudens waarbij het huishoudinkomen onder de  € 39.055,- ligt;
 • Maximaal 10% van de woningen wordt verhuurd aan huishoudens met een inkomen tussen de  € 39.055,- en €43.574,-.

Nadat alle reacties op een woning bij WoningNet zijn binnengekomen, kijken wij wie in aanmerking komt voor de woning. 

Woning bezichtigen
Als je kandidaat bent voor een woning krijg je van de Alliantie een e-mail met een uitnodiging om de woning te bekijken. Daarna laat je weten of je de woning wil. Aan de kandidaat die bovenaan de lijst staat én voldoet aan de voorwaarden wijzen wij de woning toe.

Wat hebben we van je nodig
Als je definitief kandidaat bent voor een woning, krijg je een e-mail waarin staat welke gegevens je moet opsturen naar ons. 


Wat is een wooncoach? Wat is een wooncoach?

Soms past een woning niet meer bij je levensfase, maar weet je niet goed wat de mogelijkheden zijn. Een wooncoach helpt oudere huurders met advies, informatie en begeleiding als je wilt besluit te verhuizen. 

We luisteren naar je woonwensen, zodat je op een prettige plek terechtkomt. Je verhuizing kan ook voor anderen fijn zijn: als je verhuist, komt deze woning vrij voor een gezin. Het gezin laat misschien wel een woning achter die geschikt is voor jongeren of starters. Zo gaat iedereen er op vooruit.

Meer informatie over deze dienst lees je op ons  webpagina over de wooncoach.

Hoe kom ik aan een verhuurdersverklaring? Hoe kom ik aan een verhuurdersverklaring?

Als je op een woning reageert en misschien bij ons gaat huren, ben je kandidaat-huurder. We hebben dan meer gegevens van je nodig om te kijken of je bij ons kan huren. Vul daarvoor het formulier verhuurdersverklaring deel I en II in:

 • Deel I, verklaring kandidaat: hierin geef je informatie over jezelf en je gezin. Dit formulier vult je zelf in en neem je mee als je bij de Alliantie de huurovereenkomst gaat ondertekenen.
 • Deel II, de verhuurdersverklaring: dit formulier geeft ons informatie over je woon- en betaalgedrag. Degene waar je nu bij huurt, vult dit in. Het ingevulde formulier lever je daarna in bij ons, samen met je andere documenten.

Verhuurdersverklaring van de Alliantie
Als je nu huurder bent bij de Alliantie maar je gaat verhuizen, kan het zijn dat je juist van ons een verhuurdersverklaring nodig hebt. In zo'n verklaring geven we aan dat je op goede wijze bij ons gehuurd hebt en geen betaalachterstanden heeft. Voor een nieuwe verhuurder is dat belangrijk om te weten. Wij kunnen een verhuurdersverklaring opstellen voor onze (oud-)huurders. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via het contactformulier.

Kan ik ook kopen bij de Alliantie? Kan ik ook kopen bij de Alliantie?

De Alliantie verkoopt soms ook woningen. Misschien ben je huurder maar kan je meer betalen, en wil je kopen. Als huurder van een sociale huurwoning krijg je voorrang op andere mensen. Dat gaat ook zo bij onze huurwoningen in het middensegment, of in de vrije-sectorhuur. Je vindt al deze woningen op Ben Op Zoek

Waarom verkopen we?
Met het geld van de verkoop van woningen, bouwen we nieuwe sociale huurwoningen. We bouwen voor elke verkochte woning minimaal één sociale huurwoning terug. Dat is belangrijk, want mensen moeten nu lang wachten op een betaalbaar huis. Door verkoop komen er dus meer sociale huurwoningen bij.

Ook brengen we met de verkoop verhuizingen op gang. We geven namelijk voorrang aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Die kunnen we dan weer verhuren aan mensen die op de wachtlijst staan. Op die manier wonen meer mensen in een huis dat past bij hun situatie. Door de verkoop van woningen hebben ook mensen met een middeninkomen en starters een kans op een betaalbaar huis.

 
Wat is de regeling Van Hoog naar Laag? Wat is de regeling Van Hoog naar Laag?

De regeling Van Hoog naar Laag is een verhuisregeling voor 65-plussers die in een woning wonen op een hogere verdieping, zonder lift.  Zij krijgen voorrang op laag liggende woningen (begane grond en 1-hoog), woningen met een lift,  seniorenwoningen en WIBO woningen. De voorrang geldt binnen het eigen stadsdeel en is geldig als je huurt van een Amsterdamse corporaties die meedoet aan deze regeling. Als je van deze regeling gebruikt maakt en je bent 65 jaar of ouder, kan je vaak de oude huurprijs meenemen naar de nieuwe woning. Dit kan niet bij nieuwbouwwoningen die voor het eerst verhuurd worden.

Let op: vanaf 1 juli 2021 verandert de verhuisregeling Van Hoog naar Laag in Amsterdam. Vanaf dan moet je het zelf aangeven bij je corporatie als je gebruik wil maken van de voorrangsregeling. Je kan je wel nu al aanmelden.

Direct aanmelden
Ben je 65 jaar of ouder, op zoek naar een andere woning en voldoe je aan de voorwaarden voor deze verhuisregeling?  Meld je dan aan bij je eigen woningcorporatie. De medewerker van de woningcorporatie kan dan de verhuisregeling aanzetten. Vragen? Neem contact op met onze klantenservice.