Een woning vinden

Kan ik een sociale huurwoning huren als ik een koopwoning heb?

De regels over het huren van een sociale huurwoning terwijl u een koopwoning heeft, verschillen per regio: 

  • Almere: u mag in Almere en Zeewolde een sociale huurwoning huren als uw koopwoning verkocht is of in de verkoop staat. Op het moment dat u de sociale huurwoning accepteert, moet er een overeenkomst met een makelaar zijn voor verkoop van uw koopwoning. Ook moet er een zichtbare advertentie van de koopwoning op officiële verkoopplatforms staan. Als er een partner achterblijft moet diegene aantonen dat de hypotheek op zijn/haar naam staat. U mag niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hypotheek van de koopwoning.
    Let op: bij het huren van een sociale huurwoning gaat u akkoord met een ontbindende voorwaarde in uw huurcontract: als uw woning zes maanden na de huuringangsdatum nog niet verkocht is, neemt de verhuurder uw huuropzegging in behandeling en moet u uw huurwoning leeg opleveren.
  • Amersfoort: in Amersfoort is het mogelijk om te reageren op een sociale huurwoning als je een koopwoning hebt. Je hoeft niet aan te kunnen tonen dat deze woning ook te koop staat. Het is wel van belang dat het hoofdverblijf in de sociale huurwoning is.
  • Amsterdam: in Amsterdam kunt u op basis van een overgangsregeling maximaal zes maanden een huurwoning accepteren als u nog een koopwoning hebt. U moet wel kunnen aantonen dat uw woning is aangemeld voor verkoop bij een makelaar. En u ondertekent bij uw verhuurder een huuropzegging voor het geval het niet lukt om uw woning binnen de periode te verkopen.
    Let op: bij het huren van een sociale huurwoning gaat u akkoord met een ontbindende voorwaarde in uw huurcontract: als uw woning zes maanden na de huuringangsdatum nog niet verkocht is, neemt de verhuurder uw huuropzegging in behandeling en moet u uw huurwoning leeg opleveren.
  • Gooi en Vechtstreek: in deze regio mag u een sociale huurwoning huren als u kunt aantonen dat u de intentie heeft de huidige koopwoning te verkopen.