Een woning vinden

Hoe werkt woningruil?

Als huurder van de Alliantie kunt u uw woning te ruilen met die van iemand anders. Daarvoor heeft u toestemming nodig van ons, degene met wie u ruilt en van de gemeente. Ook als de andere woning in een ander gebied is, kunt u van woning ruilen.

Woningruil moet voldoen aan een aantal regels:

 • Ruilen kan alleen tussen zelfstandige woningen. U kunt niet ruilen met iemand die inwoont bij iemand anders;
 • Ruilen kan alleen tussen bewoonde woningen;
 • De partijen die ruilen moeten zelf degenen zijn die er gaan wonen;
 • De huurprijzen van de woningen worden opnieuw bepaald, onder andere afhankelijk van het inkomenhoe
 • Het inkomen van de ruilkandidaat past bij het nieuw bepaalde huurbedrag van de woning;
 • De nieuwe bewoners gaan minimaal een jaar in de nieuwe woning wonen.
 • Ruilkandidaten mogen geen huurachterstand achterstand hebben;
 • Kandidaten hebben in het verleden niet voor overlast gezorgd;
 • De woning moet passend zijn voor de bewoner(s) en de grootte van het huishouden;
 • De achtergelaten woning is technisch in orde;
 • De woning mag geen sloop- of herstructureringsbestemming hebben;
 • Als de verhuurder van de ruilkandidaat - anders dan de Alliantie - niet instemt met de woningruil gaat het niet door. 

Let ook op het volgende:

 • De huurprijs wordt opnieuw vastgesteld. Dit kan een verhoging betekenen van de huurprijs en het is mogelijk dat de nieuwe huur boven de huurtoeslaggrens uitkomt.


Meer informatie over woningruil vindt u op de website van de overheid. Bij het ruilen van een woning kunt u het aanvraagformulier woningruil te gebruiken.

Als u een ruilwoning heeft gevonden en heeft aangevraagd voert de Alliantie inspectie uit.

Driehoeksruil
Een driehoeksruil betekent dat A wil verhuizen naar B, B naar C en C naar A. Dit is mogelijk als de oude huurder en de nieuwe huurder van de Alliantiewoning allebei aan de voorwaarden voldoen. Natuurlijk moeten de andere twee verhuurders instemmen met de woningruil.

Kosten
De nieuwe huurder betaalt standaard administratiekosten bij het tekenen van het contract. De Alliantie brengt geen extra kosten in rekening.

Vrijesectorwoning en woningruil
Ik huur een vrije sector huurwoning van de Alliantie. Kan ik van woning ruilen? Ja, dat is mogelijk. De ruilkandidaat gaat een nieuwe markthuur betalen. Deze wordt vastgesteld op basis van taxatie. Hij moet dan ook voldoen aan de inkomensnormen. In sommige gevallen wordt een vrije sector woning als sociale huurwoning verhuurd wanneer deze leeg komt. Als dat het geval is, is woningruil mogelijk als de nieuwe huurder aan de inkomenseisen voldoet voor een sociale huurwoning.

De Alliantie speelt geen rol bij het zoeken naar een ruilkandidaat. Hiervoor bestaan speciale websites zoals: