Een woning vinden

Hoe werkt woningruil?

Als huurder van de Alliantie kunt u uw woning ruilen met die van iemand anders. Daarvoor heeft u toestemming nodig van ons, degene met wie u ruilt en van de gemeente. Ook als de andere woning in een ander gebied ligt, kunt u van woning ruilen.

Woningruil moet voldoen aan een aantal regels:

 • U bent hoofdhuurder van een zelfstandige huurwoning met een eigen huisnummer;
 • U mag bij de aanvraag nog niet verhuisd zijn, dat mag pas als u toestemming heeft gekregen om te ruilen;
 • De partijen die ruilen moeten zelf degenen zijn die er gaan wonen;
 • De huurprijzen van de woningen worden opnieuw bepaald, onder andere afhankelijk van het inkomen;
 • Het inkomen van de ruilkandidaat past bij het nieuw bepaalde huurbedrag van de woning;
 • De nieuwe bewoners gaan minimaal een jaar in de nieuwe woning wonen;
 • Ruilkandidaten mogen geen huurachterstand hebben;
 • Kandidaten hebben in het verleden niet voor overlast gezorgd;
 • De woning moet passend zijn voor de bewoner(s) en de grootte van het huishouden;
 • U jaarinkomen mag niet meer bedragen dan 42.436;
 • De achtergelaten woning is technisch in orde;
 • De woning mag geen sloop- of herstructureringsbestemming hebben;
 • De verhuurder van de ruilkandidaat - als dat een andere is dan de Alliantie - moet ook instemmen met de woningruil.

Let erop dat de huurprijs opnieuw wordt vastgesteld. Dit kan een verhoging betekenen van de huurprijs en het is mogelijk dat de nieuwe huur boven de huurtoeslaggrens uitkomt.

Bij bijzondere typen woningen kunt u alleen ruilen met een huurder die ook aan de voorwaarden voldoet voor zo’n woning. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Aangepaste woningen
 • Seniorenwoningen met zorg (voorheen wibo-woningen)
 • Woningen met het label voor senioren


De volgende woningen zijn uitgesloten van woningruil:

 • Woningen die gesloopt of gerenoveerd worden
 • Wisselwoningen

Meer informatie over woningruil vindt u op de website van de overheid. Bij het ruilen van een woning kunt u het aanvraagformulier woningruil gebruiken en naar ons toesturen via het contactformulier.

Als u een ruilwoning heeft gevonden en aangevraagd voert de Alliantie eerst inspectie uit.

Driehoeksruil
Een driehoeksruil betekent dat A wil verhuizen naar B, B naar C en C naar A. Dit is mogelijk als de oude huurder en de nieuwe huurder van de Alliantiewoning allebei aan de voorwaarden voldoen. Ook moeten de andere twee verhuurders instemmen met de woningruil.

Kosten
De nieuwe huurder betaalt standaard administratiekosten bij het tekenen van het contract. De Alliantie brengt geen extra kosten in rekening.

Vrijesectorwoning en woningruil
Ook als u een vrijesectorhuurwoning huurt van de Alliantie kunt u van woning ruilen. De ruilkandidaat gaat dan een nieuwe markthuur betalen. Deze wordt vastgesteld op basis van taxatie. Ook moet diegene voldoen aan de inkomensnormen. In sommige gevallen wordt een vrijesectorwoning als sociale huurwoning verhuurd wanneer deze leegkomt. In dat geval is woningruil mogelijk als de nieuwe huurder aan de inkomenseisen voldoet voor een sociale huurwoning.

De Alliantie speelt geen rol bij het zoeken naar een ruilkandidaat. Hiervoor bestaan speciale websites zoals: