Veelgestelde vragen

Een woning vinden

Hoe vind ik een sociale huurwoning? Hoe vind ik een sociale huurwoning?

Inschrijven bij WoningNet

Sociale huurwoningen zijn huurwoningen met een maximale huurprijs van €720,42 euro per maand. Ze zijn in het bezit van woningcorporaties en woningbouwverenigingen, maar worden aangeboden via WoningNet. Met een inschrijving bij WoningNet kunt u reageren op woningen. Woningcorporaties en woningbouwverenigingen verdelen en verhuren de woningen volgens bepaalde afspraken:

 • 80 % van de woningen gaan naar huishoudens waarbij het huishoudinkomen onder de €38.035,- ligt;
 • Maximaal 10% van de woningen wordt verhuurd aan huishoudens met een inkomen tussen de €38.035,- en €42.436,-.

Nadat alle reacties op een woning bij WoningNet zijn binnengekomen, kijken wij wie in aanmerking komt voor de woning. 

Woning bezichtigen
De Alliantie stuurt de kandidaten voor een woning per e-mail een uitnodiging voor een bezichtiging. Na de bezichtiging laat u weten of u nog steeds geïnteresseerd bent. Aan de kandidaat die bovenaan staat én voldoet aan de voorwaarden wijzen wij de woning toe.

Wat hebben we van u nodig
Wanneer u definitief kandidaat bent voor een woning, krijgt u een e-mail waarin staat wat u wanneer en waar moet inleveren. Wij hebben een aantal gegevens nodig van u als kandidaat-huurder.


Wat gebeurt er als ik een woning weiger? Wat gebeurt er als ik een woning weiger?

Als u een woning aangeboden krijgt, kunt u deze accepteren of weigeren. Dit doet u zelf op de website van Woningnet. Er zijn deadlines verbonden aan deze reacties, dus doe dit zo snel mogelijk!

Er zijn veel mensen die een woning zoeken, corporaties proberen woningen zo goed en snel mogelijk toe te wijzen. U mag niet zomaar een woning accepteren en daarna weigeren. Dit heeft - per regio verschillende - gevolgen voor u als woningzoekende:

 • Almere: als u van tevoren zegt dat u de woning graag wilt bezichtigen en na de bezichtiging de woning niet accepteert heeft dit gevolgen voor uw inschrijving bij WoningNet regio Almere. Na drie keer weigeren wordt bovendien uw inschrijving geblokkeerd.
 • Amersfoort: u mag na de bezichtiging nog aangeven of u de woning wel of niet accepteert. Als u de woning heeft geaccepteerd en vervolgens alsnog weigert, kan dit gevolgen hebben. Als u de woning weigert nadat u deze eerder heeft geaccepteerd, dan heeft de Alliantie de mogelijkheid om u één maand huur in rekening te brengen.
 • Amsterdam: u mag na de bezichtiging nog aangeven of u de woning wel of niet accepteert. Als u de woning eerst heeft geaccepteerd en vervolgens alsnog weigert, kan dit gevolgen hebben. Let op: als u de woning weigert nadat u deze eerder heeft geaccepteerd, moet u € 75,- betalen. Zolang u deze kosten niet voldoet, is uw inschrijving geblokkeerd. U kunt dan niet reageren op woningen of een aanbieding ontvangen voor een andere woning. 
 • Gooi en Vechtstreek: na acceptatie van de woning kunt u alsnog de woning weigeren. Als u dit na het controleren en het goedkeuren van uw gegevens doet, kan de corporatie administratiekosten in rekening brengen.

Urgentiekandidaten mogen niet weigeren, zij lopen het risico dat hun urgentie komt te vervallen als zij een aangeboden woning weigeren.



Wat is een middensegmentwoning? Wat is een middensegmentwoning?

We vinden het belangrijk dat iedereen een passende woning heeft, ook degenen die net teveel verdienen voor sociale huur. Daarom bieden we een deel van onze vrijesectorhuurwoningen aan in het middensegment. Dit zijn woningen met een huur onder de markthuur, tot maximaal €1025,-. We verhuren ze aan huishoudens met een bruto jaarinkomen tot €56.000,- , en aan doorstromers: huishoudens die een sociale huurwoning van de Alliantie achterlaten.

Huurders met een middensegmentcontract krijgen een jaarlijkse inkomensafhankelijke huuraanpassing. Elk jaar vraagt de Alliantie om gegevens over het jaarinkomen en het huishouden aan te leveren voor de inkomenstoets. Op 1 juli gaat de vastgestelde huuraanpassing in.

Op Ben op zoek staat het woningaanbod van de Alliantie in de vrije sector.

Kan ik tijdelijk huren? Kan ik tijdelijk huren?

Woningen op de lijst voor sloop of renovatie staan vaak eerst een tijd leeg. Om kraak te voorkomen worden deze woningen soms tijdelijk verhuurd. De Alliantie heeft de verhuur van de tijdelijke woningen uitbesteed aan Gapph, kijk op de website voor meer informatie.

Socius Wonen Amsterdam
Socius is een jongerenhuisvester die maatschappelijk vastgoed en kantoren (bezit van de Alliantie) geschikt maakt voor kamerbewoning. Meer informatie en aanmelden kan op de Socius website.

Het huren van een tijdelijke woning heeft geen gevolgen voor uw inschrijfduur bij WoningNet.


Hoe werkt woningruil? Hoe werkt woningruil?

Als huurder van de Alliantie kunt u uw woning ruilen met die van iemand anders. Daarvoor heeft u toestemming nodig van ons, degene met wie u ruilt en van de gemeente. Ook als de andere woning in een ander gebied ligt, kunt u van woning ruilen.

Woningruil moet voldoen aan een aantal regels:

 • U bent hoofdhuurder van een zelfstandige huurwoning met een eigen huisnummer;
 • U mag bij de aanvraag nog niet verhuisd zijn, dat mag pas als u toestemming heeft gekregen om te ruilen;
 • De partijen die ruilen moeten zelf degenen zijn die er gaan wonen;
 • De huurprijzen van de woningen worden opnieuw bepaald, onder andere afhankelijk van het inkomen;
 • Het inkomen van de ruilkandidaat past bij het nieuw bepaalde huurbedrag van de woning;
 • De nieuwe bewoners gaan minimaal een jaar in de nieuwe woning wonen;
 • Ruilkandidaten mogen geen huurachterstand hebben;
 • Kandidaten hebben in het verleden niet voor overlast gezorgd;
 • De woning moet passend zijn voor de bewoner(s) en de grootte van het huishouden;
 • U jaarinkomen mag niet meer bedragen dan 42.436;
 • De achtergelaten woning is technisch in orde;
 • De woning mag geen sloop- of herstructureringsbestemming hebben;
 • De verhuurder van de ruilkandidaat - als dat een andere is dan de Alliantie - moet ook instemmen met de woningruil.

Let erop dat de huurprijs opnieuw wordt vastgesteld. Dit kan een verhoging betekenen van de huurprijs en het is mogelijk dat de nieuwe huur boven de huurtoeslaggrens uitkomt.

Bij bijzondere typen woningen kunt u alleen ruilen met een huurder die ook aan de voorwaarden voldoet voor zo’n woning. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Aangepaste woningen
 • Seniorenwoningen met zorg (voorheen wibo-woningen)
 • Woningen met het label voor senioren


De volgende woningen zijn uitgesloten van woningruil:

 • Woningen die gesloopt of gerenoveerd worden
 • Wisselwoningen

Meer informatie over woningruil vindt u op de website van de overheid. Bij het ruilen van een woning kunt u het aanvraagformulier woningruil gebruiken en naar ons toesturen via het contactformulier.

Als u een ruilwoning heeft gevonden en aangevraagd voert de Alliantie eerst inspectie uit.

Driehoeksruil
Een driehoeksruil betekent dat A wil verhuizen naar B, B naar C en C naar A. Dit is mogelijk als de oude huurder en de nieuwe huurder van de Alliantiewoning allebei aan de voorwaarden voldoen. Ook moeten de andere twee verhuurders instemmen met de woningruil.

Kosten
De nieuwe huurder betaalt standaard administratiekosten bij het tekenen van het contract. De Alliantie brengt geen extra kosten in rekening.

Vrijesectorwoning en woningruil
Ook als u een vrijesectorhuurwoning huurt van de Alliantie kunt u van woning ruilen. De ruilkandidaat gaat dan een nieuwe markthuur betalen. Deze wordt vastgesteld op basis van taxatie. Ook moet diegene voldoen aan de inkomensnormen. In sommige gevallen wordt een vrijesectorwoning als sociale huurwoning verhuurd wanneer deze leegkomt. In dat geval is woningruil mogelijk als de nieuwe huurder aan de inkomenseisen voldoet voor een sociale huurwoning.

De Alliantie speelt geen rol bij het zoeken naar een ruilkandidaat. Hiervoor bestaan speciale websites zoals:


Kan ik een sociale huurwoning huren als ik een koopwoning heb? Kan ik een sociale huurwoning huren als ik een koopwoning heb?

De regels over het huren van een sociale huurwoning terwijl u een koopwoning heeft, verschillen per regio: 

 • Almere: u mag in Almere en Zeewolde een sociale huurwoning huren als uw koopwoning verkocht is of in de verkoop staat. Op het moment dat u de sociale huurwoning accepteert, moet er een overeenkomst met een makelaar zijn voor verkoop van uw koopwoning. Ook moet er een zichtbare advertentie van de koopwoning op officiële verkoopplatforms staan. Als er een partner achterblijft moet diegene aantonen dat de hypotheek op zijn/haar naam staat. U mag niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hypotheek van de koopwoning.
  Let op: bij het huren van een sociale huurwoning gaat u akkoord met een ontbindende voorwaarde in uw huurcontract: als uw woning zes maanden na de huuringangsdatum nog niet verkocht is, neemt de verhuurder uw huuropzegging in behandeling en moet u uw huurwoning leeg opleveren.
 • Amersfoort: in Amersfoort is het mogelijk om te reageren op een sociale huurwoning als je een koopwoning hebt. Je hoeft niet aan te kunnen tonen dat deze woning ook te koop staat. Het is wel van belang dat het hoofdverblijf in de sociale huurwoning is.
 • Amsterdam: in Amsterdam kunt u op basis van een overgangsregeling maximaal zes maanden een huurwoning accepteren als u nog een koopwoning hebt. U moet wel kunnen aantonen dat uw woning is aangemeld voor verkoop bij een makelaar. En u ondertekent bij uw verhuurder een huuropzegging voor het geval het niet lukt om uw woning binnen de periode te verkopen.
  Let op: bij het huren van een sociale huurwoning gaat u akkoord met een ontbindende voorwaarde in uw huurcontract: als uw woning zes maanden na de huuringangsdatum nog niet verkocht is, neemt de verhuurder uw huuropzegging in behandeling en moet u uw huurwoning leeg opleveren.
 • Gooi en Vechtstreek: in deze regio mag u een sociale huurwoning huren als u kunt aantonen dat u de intentie heeft de huidige koopwoning te verkopen. 
Hoe kom ik aan een verhuurdersverklaring? Hoe kom ik aan een verhuurdersverklaring?

Als u kandidaat-huurder bent en wellicht bij ons gaat huren, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Daarvoor vult u het formulier verhuurdersverklaring deel I en II in:

 • Verklaring kandidaat: hierin geeft u informatie over u en uw gezin. Dit formulier vult u zelf in en neemt u mee als u bij de Alliantie de huurovereenkomst gaat ondertekenen.
 • Verhuurdersverklaring: dit formulier geeft ons informatie over uw woon- en betaalgedrag. Uw huidige verhuurder vult dit in. Het ingevulde formulier levert u in samen met uw andere documenten.

Verhuurdersverklaring van de Alliantie
Als u nu huurt bij de Alliantie maar u gaat verhuizen, kan het zijn dat u juist een verhuurdersverklaring nodig heeft van ons. Dit is een verklaring waarin wij bevestigen dat u op goede wijze bij ons gehuurd heeft, en geen betaalachterstanden heeft. Voor een nieuwe verhuurder is dat belangrijk om te weten. Wij kunnen een verhuurdersverklaring opstellen voor onze (oud-)huurders. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via het contactformulier.

Kan ik de woning van een familielid overnemen? Kan ik de woning van een familielid overnemen?

Het is niet mogelijk om de woning van een familielid over te nemen als deze verhuist. Wij wijzen sociale huurwoningen toe aan kandidaten die staan ingeschreven bij WoningNet. Op basis van inschrijfduur en voorwaarden komen ze in aanmerking voor een woning. Zo krijgt elke woningzoekende een eerlijke kans. Het zou oneerlijk zijn als familieleden van iemand die verhuist deze procedure kunnen overslaan.

Het is wel mogelijk om een woning uit de vrije sector over te nemen of een sociale huurwoning die een vrijesectorwoning gaat worden. Neem hiervoor contact op met ons via het contactformulier.

Welke gegevens moet ik aanleveren als kandidaat-huurder? Welke gegevens moet ik aanleveren als kandidaat-huurder?

Wanneer u kandidaat bent voor een woning, krijgt u een e-mail waarin staat wat u wanneer en waar moet inleveren. We hebben een aantal gegevens van u nodig:

 • Een historisch uittreksel Basis Registratie Personen (BRP)
  Dit is een document van de gemeente waar u staat ingeschreven met alle personen uit uw huishouden. Het mag niet ouder zijn dan drie maanden. Let op: als u uw historisch BRP online opvraagt bij de gemeente, moet u in het aantekenveld aangeven dat het een uittreksel voor een woningcorporatie is. Bij een incomplete BRP kunnen we besluiten de woning niet aan u toe te wijzen.
  Let op: als u binnen Amsterdam verhuist heeft u geen uittreksel nodig.
 • Inkomensverklaring
  De meest recente inkomensverklaring van u en uw eventuele partner of huisgenoten. Voor meeverhuizende kinderen hoeft dit niet. Een inkomensverklaring vraagt u op bij de Belastingdienst. Wij accepteren alleen het originele digitale bestand dat de Belastingdienst u heeft gestuurd. 
 • Verhuurdersverklaring
  Een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder, niet ouder dan 3 maanden.


Regio Almere: In dit document kunt u lezen welke documenten wij van u nodig hebben als u een voorlopige aanbieding voor een woning in de regio Almere heeft ontvangen.

U hoeft geen huisvestingsvergunning te regelen. In Amsterdam regelt de Alliantie de huisvestingsvergunning bij het afsluiten van een nieuw huurcontract. In Almere en de Gooi en Vechtstreek is een huisvestingsvergunning niet nodig.


Wat is een onzelfstandige woning? Wat is een onzelfstandige woning?

Onzelfstandige woningen hebben geen eigen toegang; de keuken en/of het toilet wordt/worden gedeeld met bewoners van andere woningen/kamers.