Duurzaamheid

Waarom wordt het energieprestatiecertificaat ingevoerd?

Met het verplichte energielabel wil de overheid huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol.