Duurzaamheid

Is het energieprestatiecertificaat verplicht voor alle gebouwen?

Nee, de labelplicht geldt alleen voor gebouwen die energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen. Het geldt dus niet voor:

  • woonwagens;
  • onverwarmde logiesgebouwen (bv. trekkershutten);
  • gebouwen met een industriefunctie (bv. fabriekshallen);
  • gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuurtjes en garages) ;
  • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen, directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
  • monumenten;
  • gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten (kerken, moskeeën);
  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2 (maar voor kleine wooneenheden in een appartementengebouw of geschakeld aan een rij eengezinswoningen is bij transactie wel een energieprestatiecertificaat vereist).

Bij vastgoedtransacties van bedrijfsonroerendgoed (BOG) en grote openbare gebouwen is een energieprestatiecertificaat wel verplicht.