Door corona werken we anders. Onze balies zijn gesloten. U kunt een reparatie zelf online aanvragen. Regel uw woonzaken gemakkelijk online of neem contact op via chat of telefoon.
Veelgestelde vragen

Duurzaam wonen

Wat is duurzaamheid? Wat is duurzaamheid?

Je hoort het overal, maar wat bedoelen wij nu eigenlijk precies met ‘duurzaamheid’? Wij zien het zo: met z’n allen  zorgen we dat we de aarde niet uitputten, of onze hulpbronnen opraken. We zoeken naar balans: we willen nu prettig leven, maar óók rekening houden met wat de aarde aankan. 

Duurzaamheid betekent eigenlijk gewoon dat we er samen voor zorgen dat de aarde bewoonbaar blijft. En dat we meehelpen aan een betere plek om te leven. Voor nu, én voor later. En dat is voor iedereen belangrijk!

Wat is het energielabel voor woningen? Wat is het energielabel voor woningen?

Er bestaat een label voor woningen dat laat zien hoe zuinig of onzuinig een woning omgaat met energie. Dat heet een energieprestatiecertificaat. In Europa wordt op allemaal manieren geprobeerd om beter om te gaan met energie. Ook hebben landen afspraken met elkaar  gemaakt hierover. U leest er meer over op de website van de rijksoverheid.

Als een woning een energielabel krijgt, kan de waarde van een woning veranderen. Ook in de woningadvertenties op WoningNet staat het energieprestatiecertificaat. Zo weet de huurder hoe zuinig of onzuinig zijn toekomstige woning is. Er zijn twee soorten energieprestatiecertificaten:

  • Op een energieprestatiecertificaat van vóór 1 januari 2015 staat een letter. Klasse A (donkergroen) is zuinig, klasse G (rood) is onzuinig.
  • Sinds 1 januari 2015 staat op het energieprestatiecertificaat een getal. Een getal onder de 1,40 is energiezuinig, een getal boven de 2,50 niet.

Bepalen van het energieprestatiecertificaat
Het energieprestatiecertificaat zegt iets over de energie die een woning standaard gebruikt. Het kijkt bijvoorbeeld niet naar hoe groot het gezin is dat er woont. En hoe zij omgaan met energie.

Alleen organisaties die dat mogen, geven energielabels af. De Alliantie mag energieprestatiecertificaten afgeven, ook voor haar eigen woningen. Een energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig.

Als u denkt dat uw energieprestatiecertificaat niet klopt, kunt u contact opnemen met de Alliantie via het contactformulier

Installeert de Alliantie zonnepanelen? Installeert de Alliantie zonnepanelen?

Wij willen al onze woningen duurzaam maken. U ontvangt hierover vanzelf een brief. Op onze appartementencomplexen plaatsen we zonnepanelen. Ook op de meeste eengezinswoningen kunnen we zonnepanelen op het dak  leggen.  Meer informatie over onze plannen vindt u op de pagina over zonnepanelen.

Als u zelf zonnepanelen wilt plaatsen op uw woning is dit een ZAV: Zelf Aangebrachte Voorziening. Hiervoor moeten wij toestemming geven. We onderzoeken dan bijvoorbeeld of zonnepanelen wel op uw dak geplaatst kunnen worden. 


 

Wat doet de Alliantie aan verduurzaming? Wat doet de Alliantie aan verduurzaming?

De CO2-uitstoot moet in Nederland in 2030 al met de helft omlaag zijn, en in 2050 met 95%. Dit heeft de Nederlandse regering bepaald. Wij gaan nog iets verder: we willen dat onze woningen in 2050 al CO2-neutraal zijn

Wij willen meehelpen aan een betere leefwereld. We bieden onze bewoners graag een thuis van goede kwaliteit, nu én in de toekomst. Dat lukt alleen als we dat doen zonder de aarde uit te putten. Daarom zijn we nu druk bezig met het verduurzamen van onze woningen. Voor onze bewoners betekent dit niet alleen duurzamer, maar ook comfortabeler en betaalbaarder wonen.

Verduurzaming van onze woningen
We geven onze woningen een soort ‘warme jas’. We isoleren bijvoorbeeld daken, gevels en vloeren. Of plaatsen dubbelglas. Door deze warme jas is er minder energie nodig om een woning warm en comfortabel te houden. En we stoten gelijk ook minder CO2 uit, wat weer goed is voor het milieu. Ook het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen maken onderdeel uit van de verduurzaming.

Verduurzamen kunnen wij niet alleen. Het lukt alleen als we dat samen doen met onze huurders, aannemers en andere samenwerkingspartners. U kunt zelf ook van alles doen. Zo werken we samen aan een betere toekomst!

Wat kan ik zelf doen aan verduurzaming? Wat kan ik zelf doen aan verduurzaming?

Wist u dat energie besparen helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Er is  van alles dat u kunt doen om minder energie te gebruiken. Dat is goed voor het milieu, én de portemonnee. Er zijn grote en kleine acties die u kunt ondernemen. Van zonnepanelen installeren, tot de verwarming lager zetten. Maar ook het gebruik van LED-lampen, en wassen op 30 graden helpt. De consumentenbond geeft goede tips hoe u makkelijk en snel energie kunt besparen.

Eén van onze favoriete besparingen is de LED-lamp. Een gezin dat alleen gloeilampen gebruikt in huis, betaalt per jaar wel € 145 aan verlichting. Met LED-lampen is dit nog maar € 15 per jaar.

Wat is CO2 en de energietransitie? Wat is CO2 en de energietransitie?

CO2 is een gas dat vrijkomt bij verbranding van  brandstoffen zoals benzine, aardgas en steenkolen. We gebruiken dit best veel! Voor het verwarmen van onze woning, autorijden of het opladen van je telefoon bijvoorbeeld.  

CO2  houdt de warmte van de zon vast, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. Dat zorgt  voor klimaatverandering en opwarming van de aarde. Maar ook voor extreem weer en zelfs natuurrampen. Als we zo doorgaan, wordt de aarde een onleefbare plek.

Willen we dat veranderen, dan moeten we CO2-neutraal gaan leven. Het beste is helemaal geen CO2 meer uitstoten. Duurzame energie - zoals wind, water, zon - zijn minder of niet schadelijk voor het milieu. We maken dan gebruik van energiebronnen die niet opraken en dus oneindig beschikbaar zijn. Duurzame energie wordt ook steeds belangrijker omdat de fossiele brandstoffen op aarde steeds meer opraken. Het overgaan van van het krijgen van energie uit fossiele brandstoffen, naar volledig duurzame bronnen, heet de energietransitie.


Verandert de waarde en huur van mijn woning door een energielabel? Verandert de waarde en huur van mijn woning door een energielabel?

Al onze woningen hebben een aantal onderdelen waar ze goed of minder goed op scoren. Voor elk onderdeel krijgen ze punten. Hoe hoger de score, hoe beter het huis en hoe hoger de huur. Ook hoe een woning omgaat met energie (bijvoorbeeld elektriciteit) telt mee in het puntenaantal van een huis. Op basis van de energieprestatie krijgt een woning extra punten. En dat kan zorgen voor een andere huurprijs.

De Alliantie moet huurders vertellen hoe hun woning scoort. We bekijken de woning en schatten het energieverbruik. Dit is een voorlopig energielabel. Dit label leggen we vast in onze systemen. Hiermee bereken we de huur van de woning.

Als u het niet eens bent met het label, kunt u uw woning laten onderzoeken. Na het onderzoek krijgt u dan een definitief energielabel. U vraagt dit aan via het contactformulier


Hoe werkt het puntensysteem?
Er zijn 3 manieren om erachter te komen hoe energiezuinig een huurhuis is:

  1. Via de Energie-Index. Als de Alliantie na 1 januari 2015 een Energie-Index (EI) heeft laten opstellen voor de woning, heeft de woning een cijfer. En dit zorgt voor een bepaald aantal huurpunten (zie tabel 1).
  2. Via een geldig energielabel. Heeft de Alliantie na 1 januari 2015 geen Energie-Index, maar wel een geldig energieprestatiecertificaat (niet ouder dan 10 jaar) afgegeven, dan heeft de woning een energieprestatiecertificaat met een letter (A++ t/m G). Dit zorgt voor het aantal huurpunten dat de Alliantie mag doorrekenen in de maximale huur (zie tabel 1).
  3. Via het bouwjaar. Heeft de Alliantie na 1 januari 2015 geen energieprestatiecertificaat dat is geregistreerd vóór 2015 en ook geen Energie-Index? Dan bepaalt het bouwjaar van de woning het aantal huurpunten (zie tabel 2).

Tabel 1 Energieprestatie en puntensysteem

Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015) Energielabel (afgegeven vóór 1-1-2015)EengezinswoningMeergezinswoning / Duplexwoning
EI ≤ 0,6Label A++4440
0,6 < EI ≤ 0,8Label A+4036
0,8 < EI ≤ 1,2Label A3632
1,2 < EI ≤ 1,4Label B3228
1,4 < EI ≤ 1,8Label C2215
1,8 < EI ≤ 2,1Label D1411
2,1 < EI ≤ 2,4Label E85
2,4 < EI ≤ 2,7Label F41
EI > 2,7Label G00

 Tabel 2 Huurpunten naar bouwjaar

BouwjaarHuurpunten eengezinswoningHuurpunten meergezinswoning
2002 en later3632
2000 t/m 20013228
1998 t/m 19992215
1992 t/m 19972211
1984 t/m 19911411
1979 t/m 198385
1977 t/m 197841
1976 en ouderG0
Moet ik meer huur betalen door een energielabel? Moet ik meer huur betalen door een energielabel?

Hoe zuinig of onzuinig uw woning omgaat met energie, zorgt voor een andere huurprijs.

We bekijken uw woning en schatten het energieverbruik. Dit noemen we een indicatief energielabel. Dit label leggen we vast in onze systemen. Hiermee bereken we de huur van de woning.

Als u het niet eens bent met het label, kunt u uw woning laten onderzoeken. Na het onderzoek krijgt u dan een definitief energielabel. U vraagt dit aan via het contactformulier