Veelgestelde vragen

Duurzaam wonen

Wat is het energieprestatiecertificaat voor woningen? Wat is het energieprestatiecertificaat voor woningen?

Het energieprestatiecertificaat is een label dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. In Europa wordt op allerlei manieren geprobeerd om energiezuiniger te leven en aan de internationale afspraken te voldoen. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

De labelplicht geldt alleen voor gebouwen die energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen. Een energielabel is van invloed op de waarde van een woning. Ook in de woningadvertenties op WoningNet staat het energieprestatiecertificaat, zodat de huurder weet wat de energieprestatie van zijn toekomstige woning is. Er zijn twee energieprestatiecertificaten beschikbaar:

  • Op een energieprestatiecertificaat van vóór 1 januari 2015 staat een letter. Klasse A (donkergroen) is zuinig, klasse G (rood) is onzuinig.
  • Sinds 1 januari 2015 staat op het energieprestatiecertificaat een indexgetal. Een getal onder de 1,40 is energiezuinig, een getal boven de 2,50 niet.

Bepalen van het energieprestatiecertificaat
Het energieprestatiecertificaat meet de energieprestatie van een woning onder standaard omstandigheden. Deze berekeningsmethode houdt geen rekening met de gezinssamenstelling en het bewonersgedrag.

Energielabels worden afgegeven door organisaties die hiervoor toestemming hebben. De Alliantie mag energieprestatiecertificaten afgeven, ook voor haar eigen woningen. Een energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig.

Als u denkt dat uw energieprestatiecertificaat niet klopt, kunt u contact opnemen met de Alliantie via het contactformulier

Installeert de Alliantie zonnepanelen? Installeert de Alliantie zonnepanelen?

Wij verduurzamen onze woningen stuk voor stuk, u ontvangt hierover vanzelf een brief. De meeste bewoners van eengezinswoningen ontvangen van ons een aanbod voor zonnepanelen op hun dak. Ook op onze appartementencomplexen gaan we zonnepanelen leggen. Meer informatie over onze plannen vindt u op de pagina zonnepanelen.

Als u zelf zonnepanelen wilt plaatsen op uw woning beschouwen wij dit als een ZAV: Zelf Aangebrachte Voorziening. Hiervoor heeft u toestemming nodig van ons. Vraag dit aan via het contactformulier. De Alliantie beoordeelt vervolgens de aanvraag, bijvoorbeeld door te onderzoeken of het dak geschikt is voor zonnepanelen. 


 

Hoe kan ik energie besparen? Hoe kan ik energie besparen?

Energie besparen levert u en het milieu veel voordeel op. Zelfs kleine stapjes maken al veel verschil!


Wat betekent het energieprestatiecertificaat voor de woningwaarde? Wat betekent het energieprestatiecertificaat voor de woningwaarde?

De energieprestatie telt mee in het puntenaantal van een zelfstandige huurwoning. De Alliantie moet nieuwe huurders informeren over de energieprestatie van de woning. Afhankelijk van de energieprestatie krijgt een woning extra punten. Hoe energiezuiniger de woningen des te meer punten.

Energieprestatie woning achterhalen
Er zijn 3 manieren om de energiezuinigheid van een huurhuis te achterhalen:

  1. Via de Energie-Index. Als de Alliantie na 1 januari 2015 een Energie-Index (EI) heeft laten opstellen voor de woning, dan is dit cijfer bepalend voor het aantal huurpunten (zie tabel 1).
  2. Via een geldig energielabel. Heeft de Alliantie na 1 januari 2015 geen Energie-Index, maar wel een geldig energieprestatiecertificaat (niet ouder dan 10 jaar) afgegeven, dan bepaalt de letter op het energieprestatiecertificaat (A++ t/m G) het aantal huurpunten dat de Alliantie mag doorrekenen in de maximale huur (zie tabel 1).
  3. Via het bouwjaar. Heeft de Alliantie na 1 januari 2015 geen energieprestatiecertificaat dat is geregistreerd vóór 2015 en ook geen Energie-Index? Dan bepaalt het bouwjaar van de woning het aantal huurpunten (zie tabel 2).

Tabel 1 Energieprestatie en puntensysteem

Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015) Energielabel (afgegeven vóór 1-1-2015)EengezinswoningMeergezinswoning / Duplexwoning
EI ≤ 0,6Label A++4440
0,6 < EI ≤ 0,8Label A+4036
0,8 < EI ≤ 1,2Label A3632
1,2 < EI ≤ 1,4Label B3228
1,4 < EI ≤ 1,8Label C2215
1,8 < EI ≤ 2,1Label D1411
2,1 < EI ≤ 2,4Label E85
2,4 < EI ≤ 2,7Label F41
EI > 2,7Label G00

 Tabel 2 Huurpunten naar bouwjaar

BouwjaarHuurpunten eengezinswoningHuurpunten meergezinswoning
2002 en later3632
2000 t/m 20013228
1998 t/m 19992215
1992 t/m 19972211
1984 t/m 19911411
1979 t/m 198385
1977 t/m 197841
1976 en ouderG0
Heeft een energielabel gevolgen voor mijn huur? Heeft een energielabel gevolgen voor mijn huur?

Uw woning heeft een indicatief energielabel. Dat betekent dat we de woning hebben onderzocht, en een schatting hebben gedaan van het energieverbruik. Het indicatieve label leggen we vast in onze systemen. Hiermee bereken we  de  huur van de woning. Als u bezwaar heeft tegen het indicatieve energielabel kunt u uw woning laten onderzoeken. U krijgt dan een definitief energielabel. U vraagt dit aan via het contactformulier